Ποια ελληνική διαφημιστική εταιρεία «άλλαξε χέρια»

Ποια ελληνική διαφημιστική εταιρεία «άλλαξε χέρια»
Η Stratcom είναι εταιρεία στρατηγικής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, με ειδίκευση στους τομείς της πολιτικής και των public affairs. Είναι μέλος του Civitas Group, του μεγαλύτερου ελληνικού ομίλου ολοκληρωμένης επικοινωνίας.

Ο έλεγχος της εταιρείας επικοινωνίς Stratcom πέρασε πλέον εξ ολοκλήρου στους ιδρυτές της Βασίλη Κάββαλο και Σωτήρη Παπαδημητρίου μετά την πρόσφατη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η Stratcom δραστηριοποιείται από το 2002 στους τομείς της εταιρικής και πολιτικής επικοινωνίας, εσωτερικής επικοινωνίας και change management, διαχείρισης ειδικών θεμάτων και κρίσεων, public affairs και community relations. Συνεργάζεται με πλήθος ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, επαγγελματικών φορέων, υπουργείων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοσίων οργανισμών.