Ο ελληνικός όμιλος που διαπρέπει στο εξωτερικό

Ο ελληνικός όμιλος που διαπρέπει στο εξωτερικό
Ο όμιλος «Κορρές» εμφάνισε αύξηση  στα καθαρά κέρδη, αφού το πρώτο εξάμηνο 2016 συγκέντρωσε 2,2 εκατ. ευρώ έναντι των 1,1 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος 2015.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αυήθηκαν και οι πωλήσεις στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα οι πωλήσεις σεΑμερική, Αγγλία, Γερμανία, Νορβηγία παρουσιάσαναύξηση 7%.

Η εξαγορά των εταιρειών διανομής στη Γερμανία και στη Βόρεια Ελλάδα, οι κινήσεις αναδιάρθρωσης, η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας για Β. Αμερική και Καναδά, αλλά και η εξαιρετικής σημασίας στρατηγική συνεργασία με την AVON στη Λατινική Αμερική, βοήθησαν σε αυτή την αύξηση.

Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1% συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITDA, αυξήθηκαν στα 5,8 εκατ. ευρώ από 5,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 2015, λόγω της ανάπτυξης των συνολικών πωλήσεων και του μεικτού περιθωρίου κέρδους που επετεύχθη.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ενισχύθηκαν κατά 91%, (στα 2,2 εκατ. ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2016 από 1,1 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2015.Οι λειτουργικές ταμειακές ροές υπερδιπλασιάστηκαν στα 3,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016 από 1,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου Kορρές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ