Τιτάν: Σε ποσοστό 4,98% η Alpha Bank

Τιτάν: Σε ποσοστό 4,98% η Alpha Bank
Ο Τιτάνας ανακοίνωσε ότι η Alpha Bank Α.Ε, λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων που απορρέουν από σύμβαση ενεχύρου προς εξασφάλιση δανείου πελάτη της, απέκτησε στις 26.8.2016 3.845.000 κοινές μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,9894% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται διότι το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κος Ευθύμιος Βιδάλης συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο τηςAlpha Bank.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ