Σε ποια χέρια περνάει η Eurolife

Σε ποια χέρια περνάει η Eurolife
Με τίμημα που διαμορφώθηκε σε 324,7 εκατ. ευρώ, προσαυξημένο κατά 34 εκατ. ευρώ μετά τη διανομή μερίσματος, ολοκληρώθηκε χθες η μεταβίβαση του 80% των μετοχών της Eurolife Insurance από την Eurobank στην Costa Luxembourg, εταιρεία που ελέγχεται από κοινού από τη Fairfax Financial Holdings και την Omers Administration Corporation και μετά τη λήψη όλων των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων.

H συναλλαγή θα αυξήσει τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας Ι (CET 1) κατά 27 μονάδες βάσης (σε 16,8% από περίπου 16,5%). Η συναλλαγή επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση της Eurobank για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Com) και της επιτρέπει να επωφεληθεί από τη δημιουργία αξίας στο μέλλον μέσω της μειοψηφικής της συμμετοχής κατά 20% στον όμιλο Eurolife.

Yπενθυμίζεται ότι η Eurolife θα διατηρήσει στο δίκτυο πωλήσεών της τα καταστήματα της Eurobank και τη σχέση Bancassurance που διατηρεί με την τράπεζα.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν στα 36,37 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. Στα 211,18 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων του ομίλου Eurolife ERB, το πρώτο εξάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 11,5% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.

Ειδικότερα, στην ελληνική αγορά, ο ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB σημείωσε το α' εξάμηνο του 2016 αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων κατά 12,5% στις Ασφαλίσεις Ζωής και μείωση 5,7% στις Γενικές Ασφαλίσεις. Αντίστοιχα, στη Ρουμανία οι θυγατρικές Ζωής, Eurolife ERB Asigurari de Viata και Ζημιών, Eurolife ERB Asigurari Generale ενίσχυσαν σημαντικά τη διείσδυση στην ασφαλιστική αγορά της Ρουμανίας αυξάνοντας την παραγωγή των ασφαλίστρων κατά 123,4% το α' εξάμηνο του 2016.