Νέο λουκέτο σε ασφαλιστική – Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί

Νέο λουκέτο σε ασφαλιστική – Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί
Ανασφάλιστοι παραμένουν 142.000 Έλληνες εξαιτίας του λουκέτου που έβαλε χθες η εταιρεία Enterprise, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, καθώς οι άνθρωποι αυτοί καλύπτονται πλέον μόνο από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Ειδικότερα χθες, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Γιβραλτάρ (Gibraltar Financial Services Commission GFSC) ενημέρωσε την Τράπεζα της Ελλάδος ότι αποφάσισε να λάβει μέτρα κατά της ασφαλιστικής εταιρείας Enterprise Insurance Company Plc. Τα μέτρα αφορούν την απαγόρευση έκδοσης νέων συμβολαίων και την παύση πλη ρωμών, εν αναμονή της κατάθεσης αίτησης για διορισμό προσωρινού εκκαθαριστή στην εταιρεία, καθώς, όπως αυτή ενημέρωσε την GFSC, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις φερεγγυότητας και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση.

Η GFSC ενημέρωσε επίσης την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA), καθώς και τις εποπτικές αρχές όλων των κρατών μελών της Ε.Ε., στις οποίες έχει παρουσία η εταιρεία Enterprise Insurance Company Plc.
Στην Ελλάδα, για τον κλάδο υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία χερσαίων αυτοκίνητων οχημάτων, η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία έχει ορίσει ως ειδικό αντιπρόσωπο την Enterprise Hellas ΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, «θα πρέπει να εξετάσουμε άμεσα το θέμα της εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς και της στάσης που θα πρέπει να τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος σε ό,τι αφορά την ανεξέλεγκτη επέκταση των ΕΠΥ. Οι ζημίες που κινδυνεύει να φορτωθεί το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι μεγάλες και αυτό σημαίνει πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους Έλληνες πολίτες που δεν ευθύνονται στο παραμικρό».

Και συμπληρώνει ότι «η έλλειψη εποπτικού ελέγχου, αλλά και οι μηδαμινές δικλίδες ασφαλείας που υπάρχουν απέ δειξαν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις σαν και αυτή, επιφέροντας άλλο ένα με γάλο πλήγμα στην αγορά. Χιλιάδες ασφαλισμένοι θα βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να πληρώσουν χαμένα ασφάλιστρα για τα οποία δεν έχουν ευθύνη. Κι αυτό είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να δουν τόσο οι ελληνικές όσο και ευρωπαϊκές αρχές».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην GFSC στο τηλέφωνο 00 350 200 40284 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση enterprisepolicyholders@fsc.gi ή απευθείας στην εταιρία Enterprise Insurance Company Plc στο τηλέφωνο 00 350 200 50150.