Αίτημα για συμμετοχή στην εξυγίανση της Μαρινόπουλος κατέθεσε ο Σκλαβενίτης

Αίτημα για συμμετοχή στην εξυγίανση της Μαρινόπουλος κατέθεσε ο Σκλαβενίτης
Την πρόθεση της Σκλαβενίτης να διερευνήσει τις πιθανότητες συμμετοχής της στη διαδικασία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος υπό προϋποθέσεις, ξεκαθάρισε η εταιρεία στη συζήτηση του αιτήματος για την προστασία της Μαρινόπουλος.

Στο δικαστήριο αναγνώστηκε επιστολή που έστειλε η πρώτη στη διοίκηση της δεύτερης, στην οποία αναφέρει:

Κύριοι,

Μετά τις πρόσφατες καταιγιστικές εξελίξεις, η I. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ, με συναίσθημα ευθύνης απέναντι στην ελληνική οικονομία και αγορά, διερευνά τις πιθανότητες συμμετοχής της στις ανοιχθείσες από τον Όμιλο της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ διαδικασίες εξυγίανσης του άρθρου 99, σε συνεργασία πάντοτε με τους Πιστωτές και τις Δανείστριες Τράπεζες.

Είναι προφανές ότι η τελική συμμετοχή της Ι&Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ εξαρτάται από πλήθος προϋποθέσεων, στις οποίες οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνεται η διαμόρφωση αποδεκτής συμφωνίας με τον Όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και τις Τράπεζες.

Κρίσιμες επίσης προϋποθέσεις είναι η διενέργεια ικανοποιητικού due diligence (Οικονομικού, Φορολογικού και Νομικού), η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι τυχόν εξ αυτής απορρέουσες ρυθμίσεις, η διατήρηση των υφιστάμενων λειτουργιών και δικτύου καταστημάτων του Ομίλου, αλλά και εν τέλει από λοιπές συνθήκες που είτε θαδιαπιστωθούν είτε θα διαμορφωθούν κατά τη χρονική διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ