Λουκέτο βάζει άλλη μία ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών

Λουκέτο βάζει άλλη μία ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών
Αίτημα πτώχευσης, το οποίο εκδικάστηκε την Παρασκευή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κατέθεσε η ”ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ”, η οποία είναι θυγατρική της Ηλεκτρονικής Αθηνών από το 2007.

“Δεν υπάρχει καμία ελπίδα πλέον βελτίωσης της κατάστασης, καθώς οι συνεργαζόμενοι με την μητρική εταιρεία οίκοι και δη εκείνοι του εξωτερικού προέβησαν σε αιτήματα κατάπτωσης των εγγυητικών μας επιστολών και σε καταγγελίες των συμβάσεων μας, με επιπλέον αποτέλεσμα να μην μας προμηθεύουν με εμπόρευμα. Τα ράφια και οι αποθήκες αδειάζουν και οι προμηθευτές είναι εξαγριωμένοι λόγω την αδυναμίας μας να εξυπηρετήσουμε τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μας. Οι τράπεζες στις οποίες στραφήκαμε για παροχή στοιχειώδους ρευστότητας, όπως κάναμε και στο παρελθόν, όγι μόνο δεν μας δίνουν ούτε ένα ευρώ μέσω των δανειακών συμβάσεων που έχουμε υπογράψει αλλά ταυτόχρονα παρακρατούν το προϊόν από τις εισπράξεις με προγράμματα δόσεων μέσω πιστωτικών καρτών, στραγγαλίζοντας ακόμα και την πενιχρή ρευστότητα που υπήρχε” αναφέρεται στην αίτηση πτώχευσης.

Η Σαραφίδης εμφανίζει (στοιχεία Ιουνίου 2015) συσσωρευμένα χρέη άνω των 11 εκατ. ευρώ, με τη χρεοκοπημένη Ηλεκτρονική να αδυνατεί να συνδράμει, όπως έκανε στο παρελθόν, στην επιβίωσή της. Από το παραπάνω ποσό περίπου 785 χιλιάδες ευρώ αφορούν βραχυπρόθεσμα δάνεια, ενώ οι ζημιές προ φόρων (1/7/2014 – 30/6/2015) ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ.
Επίσης, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε ποσό 3,9 εκατ. περίπου έναντι περίπου 8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, μείωση (-51,69%) που οφείλεται εκτός από την οικονομική κρίση στο κλείσιμο τριών καταστημάτων.
θυγατρική της Ηλεκτρονικής.

Η Σραφίδης εξαγοράστηκε από την Ηλεκτρονική το 2007.

Η ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕ δραστηριοποιείται με υψηλή αναγνωρισιμότητα στη Β. Ελλάδα, με 9 σημεία πώλησης συμπεριλαμβανομένου ενός Megastore, και είναι η 4η σε μέγεθος αλυσίδα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών στην Ελλάδα με μερίδια αγοράς 2,5- 3%, αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας.