Ο Φεβρουάριος ο χειρότερος μήνας για την αγορά τα τελευταία 7 χρόνια της κρίσης

Ο Φεβρουάριος ο χειρότερος μήνας για την αγορά τα τελευταία 7 χρόνια της κρίσης
«Ο Φεβρουάριος ίσως αποτελεί για την ελληνική αγορά τον χειρότερο μήνα κατά τη διάρκεια της επταετούς πλέον κρίσης», δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Β. Κορκίδης.

Σχολιάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας ο κ. Κορκίδης δήλωσε ότι για όσο διάστημα διατηρείται η αβεβαιότητα στην πραγματική οικονομία και καθυστερεί η διευθέτηση σημαντικών προκλήσεων στην ελληνική οικονομία - φορολογικό, ασφαλιστικό κ. ά. θα διογκώνονται οι πιέσεις, τόσο στο ελληνικό Εμπόριο, όσο και στη Βιομηχανία για τους ίδιους φυσικά λόγους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές, είναι ότι χωρίς την αξιολόγηση για την ομαλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, η πρωτοβουλία ανάληψης επενδύσεων θα αποθαρρύνεται, ενώ θα συρρικνώνεται και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Συνδυαστικά, επειδή, ίσως έχουμε για την ελληνική αγορά, τον χειρότερο Φεβρουάριο της επταετούς πλέον ελληνικής κρίσης, κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση των βασικών δεικτών της οικονομίας τους επόμενους μήνες του 2016».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με αφορμή τη συνεχιζόμενη, από την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα καθοδική πορεία των βασικών δεικτών της ελληνικής οικονομίας, που αφορούν στο εμπορικό ισοζύγιο, την εξέλιξη του κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία, το χονδρικό Εμπόριο, τις Κατασκευές και στον τζίρο των καταστημάτων λιανικής, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ώστε να αποτραπεί η επιδείνωση της εν λόγω κρίσιμης κατάστασης και τους επόμενους μήνες του 2016.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, οι βασικοί κλάδοι της οικονομίας αντιμετωπίζουν τις εξής προκλήσεις:

Στη Βιομηχανία

-Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της πρώτης Αξιολόγησης και αδύναμες προοπτικές της οικονομίας

-Στρεβλό σύστημα κινήτρων για εργασία και επενδύσεις.

-Συνέχιση δημοσιονομικής προσαρμογής με νέα αύξηση φορολογικών συντελεστών και όχι μέσω επέκτασης της φορολογικής βάσης και περικοπών δαπανών.

-Αποεπένδυση και διεύρυνση της τεχνολογικής υστέρησης συγκριτικά με ανταγωνιστές

-Αναταράξεις από την επιβολή ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων

-Δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά απαγορεύει την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού

-Έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων
-Υψηλό κόστος ενέργειας

Στο Εμπόριο

-Συνεχείς πιέσεις στον υποκλάδο του εμπορίου,οι οποίες εντάθηκαν με την επιβολή των capital controls

-Αδύναμη εγχώρια ζήτηση και περαιτέρω συρρίκνωσή της,καθώς η δημοσιονομική προσαρμογή συνεχίζεται

- Ιδιαίτερα υψηλή ανεργία, μεγάλο παραγωγικό κενό και
κόπωση/ συρρίκνωση των εξαγωγών

-Ολοκλήρωση των προσπαθειών εκσυγχρονισμού στη διαχείριση των αποθεμάτων και στην εξυπηρέτηση πελατών σε περιόδους ελλιπούς χρηματοδότησης.

Στις Κατασκευές

-Υψηλή φορολογική επιβάρυνση

-Ρευστό μακροοικονομικό περιβάλλον και αδύναμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας-

-Έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων

-Χαμηλές αποδόσεις επενδύσεων σε ακίνητα στην ελληνική αγορά

-Ισχυρά γραφειοκρατικά εμπόδια (έκδοση αδειών, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός,
υψηλό κτηριακό απόθεμα, χρονοβόρες διαδικασίες στα δημόσια έργα, καθυστερήσεις στο περιουσιολόγιο, άκαμπτο σύστημα αντικειμενικών αξιών κλπ

-Συρρίκνωση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και συνέχιση των πιέσεων από τη δημοσιονομικήπροσαρμογή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ