Κατακόρυφη αύξηση κερδών για το ξενοδοχείο Hilton το 2015

Κατακόρυφη αύξηση κερδών για το ξενοδοχείο Hilton το 2015
Καθαρά κέρδη 2,2 εκατ ευρώ κατέγραψε η Ιονική Ξενοδοχειακή που έχει στην ιδιοκτησία της το ξενοδοχείο Hilton το 2015 έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το 2014.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της θυγατρικής της Alpha Bank, η θετική πορεία του τουριστικού ρεύματος συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και η λειτουργία του ξενοδοχείου ωφελήθηκε από την βελτίωση της πληρότητας και την αύξηση της μέσης τιμής δωματίου. Επίσης, τα κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από την αλλαγή του συντελεστή φορολογίας.

Το 2015, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ebitda) διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 6,4 εκατ. ευρώ το 2014 αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 29,8 εκατ., έναντι ευρώ έναντι 28,9 εκατ. κατά την αντίστοιχη χρήση του 2014.

Στις 11 Μαρτίου λήγει η διορία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση του ξενοδοχείου. Διαδικασία που η μητρική Alpha Bank έχει αναθέσει στη Citigroup

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ