Μειώθηκαν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Οκτώβριο

Μειώθηκαν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Οκτώβριο
Μείωση σημείωσε ο γενικός δείκτης τιµών παραγωγού στη βιοµηχανία τον Οκτώβριο του 2015 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρισυ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οΓενικός ∆είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικήςαγοράς) µε έτος βάσης 2010=100,0, του µηνός Οκτωβρίου 2015, σε σύγκριση µε τοναντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2014, παρουσίασε µείωση 9,6%, έναντι µείωσης 0,9%που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.

Ο Γενικός ∆είκτης κατά το µήνα Οκτώβριο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη του Σεπτεµβρίου2015, παρουσίασε µείωση 0,6%, έναντι µείωσης 1,5%, που σηµειώθηκε κατά τηναντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Ο µέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2014 - Οκτωβρίου 2015, σεσύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2013 - Οκτωβρίου 2014,παρουσίασε µείωση 6,6%, έναντι µείωσης 0,6%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση τωναντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ