Ο κλάδος της ελληνικής οικονομίας που «παράγει» δουλειές

Ο κλάδος της ελληνικής οικονομίας που «παράγει» δουλειές
Δεν είναι και πολλοί. Για την ακρίβεια – δυστυχώς μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Γι’ αυτό, όταν εντοπίζονται, καλό είναι να αναδεικνύονται.

Έναν από τους ελάχιστους κλάδους της οικονομίας που διατηρεί την απασχόληση στην Ελλάδα εν μέσω της έντονης οικονομικής ύφεσης αποτελεί το λιανεμπόριο τροφίμων, όπως τουλάχιστον καταδεικνύει πρόσφατη ανάλυση της απασχόλησης στο λιανεμπόριο τροφίμων που ολοκλήρωσε το Ινστιτούτο Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, από την επεξεργασία των στοιχείων απασχόλησης που παρέχει σε τριμηνιαία βάση η ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι την 5ετία 2010-2014 το λιανεμπόριο τροφίμων παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης κατά 1,60%, σε αντίθεση με το σύνολο του λιανικού εμπορίου, το οποίο παρουσιάζει μείωση κατά 7,15%, και συνολικά με την ελληνική οικονομία, η οποία παρουσιάζει μείωση κατά 19,44%. Συγκεκριμένα, για το 2014, το λιανεμπόριο τροφίμων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο με τον δείκτη να μειώνεται ελάχιστα κατά 0,24% σε σχέση με το 2013, παρουσιάζοντας όμως σημαντική αύξηση κατά 2,69% το 4ο τρίμηνο του 2014, η οποία συνεχίζεται και το 1ο τρίμηνο του 2015. Συνολικά το λιανικό εμπόριο παρουσιάζει επίσης σταθεροποιητική τάση το 2014 με ελάχιστη μείωση κατά 0,15% σε σχέση με το 2013. Το μερίδιο Εξαιτίας της αύξησης που παρουσιάζει την τελευταία 4ετία το λιανεμπόριο τροφίμων και της ταυτόχρονης μείωσης των άλλων εμπορικών κλάδων, πλέον η απασχόληση του λιανεμπορίου τροφίμων αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% της απασχόλησης του λιανικού εμπορίου και το 31% συνολικά του λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Παράλληλα, ενώ η άμεση απασχόληση στο λιανεμπόριο τροφίμων το 2010 αντιπροσώπευε το 4,37% της ελληνικής αγοράς εργασίας, το 2014 αντιπροσωπεύει το 5,57%, ξεπερνώντας κλάδους, όπως οι κατασκευές, οι μεταφορές και η υγεία.

Αξιοσημείωτη είναι η συγκριτική εξέλιξη του εργασιακού κόστους, καθώς -σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤμετά από μία αρκετά μεγάλη περίοδο ο δείκτης κόστους εργασίας συνολικά στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο (όλων των ειδών) παρουσίασε αύξηση κατά 2,68%. Η αύξηση του κόστους εργασίας αποδίδεται στην αύξηση των μισθών κατά 4,42% το 2014 σε σχέση με το 2013 παρότι τα λοιπά κόστη και οι εργοδοτικές εισφορές παρουσίασαν μείωση κατά 5,41%.