Στις 5 Νοεμβρίου ανακοινώνονται τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου του ΟΤΕ

Στις 5 Νοεμβρίου ανακοινώνονται τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου του ΟΤΕ
Την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ) θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα γ' τριμήνου 2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το πρωί και η Διοίκηση του ΟΤΕ θα διοργανώσει τηλε-συνδιάσκεψη στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) την ίδια ημέρα για να συζητήσει τα αποτελέσματα.