Πτώση στις τιμές παραγωγού στη Βιομηχανία - Ποιοι κλάδοι επηρεάστηκαν περισσότερο

Πτώση στις τιμές παραγωγού στη Βιομηχανία - Ποιοι κλάδοι επηρεάστηκαν περισσότερο
Μείωση σε ποσοστό 6,7% εμφάνισε ο γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία στο σύνολο της εγχώριας και εξωτερικής αγοράς το φετινό Ιούλιο σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2014, έναντι της μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, οΓενικός ∆είκτης κατά το µήνα Ιούλιο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη του Ιουνίου 2015,παρουσίασε µείωση 1,6%, έναντι µείωσης 0,6%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχησύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Ο µέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2014 - Ιουλίου 2015, σε σύγκρισηπρος τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014, παρουσίασεµείωση 4,2%, έναντι µείωσης 0,9%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχωνπροηγούµενων δωδεκαµήνων.

Ανάλυση µηνιαίων µεταβολών, µηνός Ιουλίου 2015 σε σύγκριση µε τον Ιούνιο 2015

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Παραγωγού κατά 1,6%, το µήνα Ιούλιο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2015, οφείλεται στις µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Τιµών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,3%

Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µεταβολές των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων (divisions) της ταξινόµησης NACE Rev. 2, ως εξής:

ΚωδικόςΚλάδοςΜεταβολή %
19Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου-5,9
35Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού-0,5
16Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκιτκής-0,3
24Παραγωγή βασικών µετάλλων-0,3
22Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες-0,2
08Λοιπά ορυχεία και λατοµεία-0,1
27Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού-0,1
25

Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδηεξοπλισµού

0,1
17Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

0,3

18Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων0,3

β. Στη µείωση του ∆είκτη Τιµών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 2,5%

Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µεταβολές των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων (divisions) της ταξινόµησης NACE Rev. 2, ως εξής:

Κωδικός

Κλάδος

Μεταβολή%

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

-7,4

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού

-1,4

24

Παραγωγή βασικών µετάλλων

-0,5

10

Βιοµηχανίατροφίµων

0,4

12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

1,3

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

1,9