ΣΕΒ: Ζωτικής σημασίας το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών

ΣΕΒ: Ζωτικής σημασίας το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θέτει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσων και Βιομηχανιών στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων που εκδόθηκε σήμερα, τονίζοντας ότι «Ένα μεγάλο μέρος των μετοχών των ανακεφαλαιοποιημένων ελληνικών τραπεζών θα είναι πλέον στην κατοχή του ΕΜΣ, που αργά ή γρήγορα θα πωλήσει τις μετοχές του στον ιδιωτικό τομέα, ενδεχομένως μέσω του νέου Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας, ώστε να μειωθεί το ελληνικό δημόσιο χρέος έναντι του ΕΜΣ. Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος του ελληνικού τραπεζικού συστήματος καθίσταται τουλάχιστον ασαφής και αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους εταίρους».


Ο ΣΕΒ σημειώνει ακόμη ότι «Τυχόν αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος προς απρόβλεπτες κατευθύνσεις είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες πελάτες των τραπεζών».

Ο Σύνδεσμος τάσσεται υπέρ της προσπάθειας να πεισθούν οι σημερινοί μέτοχοι των τραπεζών να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους συνεισφέροντας νέα κεφάλαια, ενδεχομένως με κάποιες εγγυήσεις για την αδιατάρακτη από εδώ και εμπρός πορεία της τρίτης και τελευταίας ευκαιρίας για σταθεροποίηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Τονίζει ακόμη ότι τα τελευταία δύο χρόνια πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ύψους 8,5 δισ. ευρώ, επενδύσεις οι οποίες σήμερα «κινδυνεύουν να εξαϋλωθούν στέλνοντας εξαιρετικά αρνητικά μηνύματα στους ξένους επενδυτές για τις επενδυτικές προοπτικές και τις ευκαιρίες στη χώρα».

Είναι προφανές, προσθέτει ο ΣΕΒ, ότι ο τρόπος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα αποτελέσει αντικείμενο έντονων διαπραγματεύσεων καθώς αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας και προτεραιότητας.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Συνδέσμου, αναμένεται αύξηση των προβληματικών δανείων κατά 10-15 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά 20-30 δισ. ευρώ περίπου μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2015. Με την υπόθεση ότι το 50% αυτών των δανείων θα χαθεί, τότε τα κεφάλαια των τραπεζών μπορεί να μειωθούν κατά 10-15 δισ. ευρώ, από περίπου 27 δισ. ευρώ που είναι σήμερα και, συνεπώς, θα χρειασθεί κάποια αναλόγου ύψους ανακεφαλαιοποίηση. Τα δεδομένα αυτά, σημειώνεται, συνάδουν με την απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής της 13/7/15 για διάθεση 10-25 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Ο Σύνδεσμος περιγράφει εξάλλου το θεσμικό πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και από 1ης Ιανουαρίου 2016, ως εξής:

- Για να γίνει η απευθείας ανακεφαλαιοποίηση από τον ΕΜΣ, μέχρι 31/12/15, απαιτείται πρώτα να γίνει η αναδιάρθρωση τουλάχιστον του 8% του παθητικού περιλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων της τραπέζης. Ακολούθως απαιτείται και συνεισφορά του εθνικού ταμείου εξυγίανσης (του δικού μας Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων - ΤΕΚΕ) με το ποσό που οφείλει να έχει συγκεντρώσει το 2015 (δηλ. το 0,1% των εγγυημένων καταθέσεων των τραπεζών που εδρεύουν στο οικείο κράτος-μέλος).

- Από 1/1/16, ισχύουν ανάλογες διατάξεις από την Οδηγία για την Αναδιάρθρωση και Εξυγίανση Τραπεζών (Banking Restructuring and Resolution Directive

- BRRD), που ψηφίσθηκε από τη Βουλή στις 22/7/15. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, απαιτείται πλήρης απομείωση ή μετατροπή σε κοινές μετοχές τουλάχιστον στο 8% του παθητικού περιλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων και, επιπροσθέτως, όλων των μη εξασφαλισμένων μη προνομιούχων υποχρεώσεων, εξαιρουμένων δηλαδή των εγγυημένων καταθέσεων (καταθέσεις κάτω από Euro100 χιλ, ανά συνδικαιούχο ανά τράπεζα). Πρέπει, επίσης, να εξασφαλίζεται συνεισφορά από το ευρωπαϊκό πλέον (αντί του εθνικού) Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης με ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του παθητικού περιλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων.

Στο δελτίο του ΣΕΒ καταγράφεται τέλος θετική ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα κατά 430 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο έναντι αρνητικής ροής -253 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Η άντληση χρηματοδότησης τον Ιούνιο ερμηνεύεται ως προληπτική κίνηση των επιχειρήσεων λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας ή/και κίνηση τακτικού χαρακτήρα εν μέσω επικράτησης σεναρίων εξόδου από το ευρώ και μετάβασης σε εθνικό νόμισμα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ