Οι οικονομικές επιδόσεις του Βασιλόπουλου για το 2014

Οι οικονομικές επιδόσεις του Βασιλόπουλου για το 2014
Σημαντική άνοδο τζίρου εμφάνισε για μια ακόμη χρονιά η ΑΒ Βασιλόπουλος.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο ισολογισμό της αλυσίδας, ο τζίρος της το 2014 αυξήθηκε κατά 3,11% σε σχέση με το 2013 στα 1,790 δισ. ευρώ, τα καθαρά της κέρδη ανήλθαν στα 51,557 εκατ. ευρώ από 39,798 εκατ. ευρώ το 2013, τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ανήλθαν στα 44,536 εκατ. ευρώ από 40,871 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) άγγιξαν τα 122,425 εκατ. ευρώ από 113,699 εκατ. ευρώ το 2013.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι η αλυσίδα είχε στο τέλος της χρήσης ταμειακά διαθέσιμα 109,856 εκατ. ευρώ από 126,237 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ το σύνολο των εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα 80,540 εκατ. ευρώ έναντι 38,018 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση του Ομίλου επικεντρώνει την ανάπτυξη της στην Κρήτη, στη Βόρεια και στην Κεντρική Ελλάδα, ενώ το φετινό της πλάνο προβλέπει την ανάπτυξη περίπου 30 καταστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερη έμφαση στην παρούσα φάση δίνει η αλυσίδα και στον τομέα των των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της.
Στο "κομμάτι" αυτό η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η τάση ανόδου του μεριδίου τους, που καταγράφεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ύφεσης μπορεί να έχει καμφθεί αισθητά, υπάρχουν όμως περιθώρια ανόδου. Μάλιστα, εκτιμάται ότι διαπιστώνονται τάσεις σταθεροποίησης της κατηγορίας, λόγω της επιθετικής πολιτικής τιμών και των γενναίων προωθητικών ενεργειών στις οποίες έχουν προχωρήσει οι παραγωγοί των επωνύμων προϊόντων, καταφέρνοντας να ανακόψουν την ανοδική πορεία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Σήμερα, από την κίνηση των μαρκών ιδιωτικής επωνυμίας η ΑΒ Βασιλόπουλος εξασφαλίζει το 22% των πωλήσεών της, ενώ εκτιμάται ότι έχει τα περιθώρια να αυξήσει το εν λόγω ποσοστό.