Στην απόσχιση κλάδων βαφής και εμπορίας προχωράει η ΕΛΒΑΛ

Στην απόσχιση κλάδων βαφής και εμπορίας προχωράει η ΕΛΒΑΛ
Την απόσχιση κλάδων βαφής και εμπορίας σύνθετων πάνελ αλουμινίου (etalbond) αποφάσισε η ελληνική βιομηχανία αλουμινίου ΕΛΒΑΛ ΑΕ.


Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση τα διοικητικά συμβούλια της ΕΛΒΑΛ ΑΕ και της, κατά 100% θυγατρικής της, μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας επεξεργασίας προϊόντων βαμμένου αλουμινίου και παραγωγής σύνθετων πάνελ αλουμινίου ELVAL COLOUR, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου βαφής ταινιών αλουμινίου για αρχιτεκτονικές χρήσεις και του κλάδου παραγωγής και εμπορίας σύνθετων πάνελ αλουμινίου (etalbond) της ΕΛΒΑΛ και την απορρόφησή τους από την ELVAL COLOUR.

H απόσχιση και απορρόφηση των προαναφερθέντων κλάδων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/72 και ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31.12.2014. Η αποτίμηση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20.

Ο κλάδος βαφής αρχιτεκτονικών ταινιών αλουμινίου δραστηριοποιείται στη βαφή ταινιοελασμάτων αλουμινίου, ενώ ο κλάδος παραγωγής και εμπορίας etalbond στην παραγωγή και εμπορία σύνθετων panels αλουμινίου (etalbond). Οι προαναφερθέντες εισφερόμενοι κλάδοι αντιπροσωπεύουν συνολικά 2,8% του κύκλου εργασιών της ΕΛΒΑΛ. Δεδομένου ότι η πρώτη ύλη του κλάδου θα πωλείται από την ΕΛΒΑΛ, ο εταιρικός κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι θα μειωθεί. Τα ενοποιημένα μεγέθη του Ομίλου ΕΛΒΑΛ δεν θα επηρεαστούν.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η απόσχιση των εν λόγω κλάδων γίνεται στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιοργάνωσης της ΕΛΒΑΛ, μετά και την απορρόφηση της θυγατρικής ΕΤΕΜ και αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων για αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης των προαναφερθέντων κλάδων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόσχισης και απορρόφησης των ανωτέρω κλάδων από τις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών ΕΛΒΑΛ και ELVAL COLOUR καθώς και της σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ