Το θαύμα Παπουτσάνης. Ανάσταση στο παρά πέντε πριν το λουκέτο

Το θαύμα Παπουτσάνης. Ανάσταση στο παρά πέντε πριν το λουκέτο
Πριν από λίγα χρόνια το μέλλον της Παπουτσάνης (τότε ονομαζόταν PLIAS) φάνταζε τουλάχιστον αβέβαιο. Η εταιρία βούλιαζε στις συνεχείς ζημίες και η οικογένεια Δαυίδ δεν φαινόταν ότι είχε ενδιαφέρον να την βγάλει από το τούνελ.


Ωστόσο τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν από το 2010 όταν η Παπουτσάνης προχώρησε σε επιδοτούμενη επένδυση 6,355 εκ Ευρώ με επιδότηση περί τα 1,9 εκ Ευρώ και αυτό έγινε εμφανές το 2012 όταν η εταιρία βγήκε από το καθεστώς επιτήρησης. Το 2010 η εταιρία επίσης πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 12 εκ Ευρώ. Βέβαια τα 2,5 εκ Ευρώ ξοδεύτηκαν για την ικανοποίηση δανείων που είχε λάβει η εταιρία από τους μετόχους της δηλαδή ουσιαστικά με έμμεσο τρόπο έγινε μετοχοποίηση των δανείων.
Το ... μυστικό της ανάκαμψης της Παπουτσάνης δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι γύρισε στην παραδοσιακή της δραστηριότητα στην παραγωγή σαπουνιών και συναφών σε αντίθεση με τη δεκαετία του 2000 όπου έκανε λίγο από όλα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει στρατηγική και να βουλιάζει στις ζημιές . Επιπλέον προχώρησε στο μάζεμα των θυγατρικών εταιριών και πλέον έχει φτάσει σε σημείο στο τέλος του 2014 να μην έχει καμία θυγατρική μετά και την απορρόφηση της PLIAS Εμπορική η οποία κουβαλά τεράστιες ζημιές από το παρελθόν.
Σήμερα η Παπουτσάνης παράγει φασόν προϊόντα οι πωλήσεις των οποίων αντιστοιχούν στο 55% του κύκλου εργασιών ενώ 23% του κύκλου εργασιών αποτελούν οι πωλήσεις καλλυντικών προϊόντων σε ξενοδοχεία. Το υπόλοιπο των εργασιών της προέρχεται από διάθεση προϊόντων με τη δική της ετικέτα στην αγορά. Συνολικά η εταιρία πραγματοποιεί το 41% του τζίρου της από εξαγωγές προϊόντων φασόν και προϊόντων για ξενοδοχειακές μονάδες. Η εξαγωγική δραστηριότητα μάλιστα παρουσιάζει αυξητική τάση και πρόσφατα υπεγράφη συμφωνία νέα συνεργασία με την Ισπανική αλυσίδα DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación) για την παραγωγή στερεών σαπουνιών τα οποία θα διατίθενται σε Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία από την οποία η εταιρία αναμένει πρόσθετο ετήσιο τζίρο έως 1,2 εκ Ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία εννιαμήνου που δημοσιεύτηκαν ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης αυξήθηκε κατά την περίοδο 1.1.2014 έως 30.9.2014 κατά 9% στα 13,7 εκ Ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντιστοίχως, τα αποτελέσματα μετά φόρων βελτιώθηκαν κατά 99% και ανήλθαν σε 315 χιλιάδες ευρώ.
Τα αποτελέσματα προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε κέρδη 421 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 217 χιλ. ευρώ το εννιάμηνο του 2013. Σε ατομικό επίπεδο τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 413 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 213 χιλ ευρώ το εννιάμηνο του 2013.
Η Παπουτσάνης έχει ίδια κεφάλαια της τάξεως των 19,5 εκ Ευρώ ενώ την ίδια στιγμή ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται στα 7,4 εκ Ευρώ εκ των οποίων τα 4,7 εκ Ευρώ είναι βραχυπρόθεσμα. Η εταιρία πληρώνει τόκους περί τα 475 χιλιάδες Ευρώ το χρόνο και αμοιβές διοίκησης άμεσες ή έμμεσες 345 χιλιάδες Ευρώ.
Τα τελευταία αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα της αν και φέτος εμφανίζεται σημαντική μείωση των πάσης φύσεως αμοιβών διοίκησης γεγονός που επηρέασε σημαντικά στην αύξηση του καθαρού μετά φόρου αποτελέσματος. Στο καθαρό αποτέλεσμα συμβάλλουν και οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες που πλέον ανέρχονται σε 10 εκ Ευρώ και μπορεί να απαλλάξουν την εταιρία από μελλοντικούς φόρους 670 χιλιάδων Ευρώ περίπου.
Επισημαίνεται ότι οι τράπεζες έχουν βάλει πολύ αυστηρούς όρους για τη χρηματοδότηση της εταιρίας και συγκεκριμένα:
• Για σημαντικές εξαγορές και πωλήσεις συμμετοχών και επενδύσεων παγίων
στοιχείων, απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των συνεργαζόμενων
τραπεζών.
• Συναίνεση του συνόλου των τραπεζών απαιτείται και για χορήγηση δανείωνσε τρίτους εκτός ομίλου, από τις εταιρίες του ομίλου.
• Επίτευξη του δείκτη EBITDA/χρηματοοικονομικό κόστος άνω τωνορισμένων ορίων που έχουν τεθεί ανά έτος.
Οι όροι αυτοί δείχνουν και τη διαχειριστική αυθαιρεσία του παρελθόντος ενώ επιπλέον φαίνεται να προσπαθούν να ελέγξουν ότι δεν θα επαναληφθούν φαινόμενα όπως αυτό της Αλλατίνη όπου η εταιρία πτώχευσε εν μια νυκτί.
ΝΙΚ