Χατζηκρανιώτης: Φορολογικό πιστοποιητικό χρήσεως 2013

Χατζηκρανιώτης: Φορολογικό πιστοποιητικό χρήσεως 2013
Φορολογικό πιστοποιητικό, με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη, εκδόθηκε σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2013, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές για την εταιρεία Χατζηκρανιώτη, σύμφωνα με τηνανακοίνωση.

Η ανακοίνωση

Η Εταιρεία «ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.»σε εφαρμογήτων διατάξεωντηςπαραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005,γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2013, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το α. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994,για την Εταιρεία εκδόθηκεφορολογικόπιστοποιητικόμε συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ