Αποζημίωση 9,15 εκατ. ευρώ στην Creta Farms

Αποζημίωση 9,15 εκατ. ευρώ στην Creta Farms
Αποζημίωση εννέα εκατομμυρίων ευρώ θα λάβει η εταιρεία Creta Farms για τις ζημιές που υπέστησαν οι αποθηκευτικοί της χώροι στο Ρέθυμνο από την πυρκαγιά της 14η Μαρτίου 2014.


Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης, το συνολικό ποσό αποζημίωσης ανήλθε στα 9,15 εκατ. ευρώ και αφορά σε αναπλήρωση κατεστραμμένων αποθεμάτων, αποκατάσταση αποθηκευτικών χώρων και σε αποζημίωση της απώλειας μικτών κερδών, που υπέστη η εταιρεία, λόγω της πυρκαγιάς.
Η αποζημίωση καταβλήθηκε από το συνασφαλιστικό σχήμα, απαρτιζόμενο από τις εταιρείες «Groupama – Φοίνιξ Α.Ε.Α.Ε.», «Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α.», «Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α.», «Generali Hellas A.A.E.» και «Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε.» κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστης συνασφαλίστριας εταιρείας.