Ποιούς επιχειρηματικούς κλάδους "χτύπησε"η κρίση

Ποιούς επιχειρηματικούς κλάδους "χτύπησε"η κρίση
Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας προκάλεσε έντονες ανακατατάξεις στο ελληνικό επιχειρείν. Κλάδοι που μέχρι πριν την κρίση πρωταγωνιστούσαν στην ελληνική αγορά, σήμερα καταγράφουν σημαντικές απώλειες (π.χ αυτοκίνητο, real estate), ενώ την θέση τους έχουν πάρει άλλοι, οι οποίοι και γιγαντώθηκαν μέσα στην ύφεση (π.χ προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας).


Μελέτη της ICAP αποτυπώνει τις συνέπειες της κρίσης στους διαφόρους κλάδους και υποκλάδους της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία πενταετία .
Οπως προκύπτει από τους 87 κλάδους / αγορές που εξετάστηκαν, οι οκτώ στους δέκα (ήτοι 71 κλάδοι) υπέστησαν απώλειες (μικρής ή μεγάλης έκτασης), ενώ μόνο δύο στους δέκα κλάδους εμφάνισαν αυξητική πορεία (16 κλάδοι).

Οι καλύτερες επιδόσεις αφορούν τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εμφάνισε εντυπωσιακή αύξηση ιδιαίτερα την περίοδο 2011/2012, λόγω των ευνοϊκών όρων του θεσμικού πλαισίου (υψηλές τιμές αποζημίωσης ενέργειας). Ακολουθούν τα καπονά, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, οι ελεγκτικές εταιρίες , το πυρηνέλαιο, τα όσπρια και οι επιτραπέζιες ελιές.
Στον τομέα διαλογής – επεξεργασίας καπνών υπήρξε μεν ανάκαμψη την τελευταία 5ετία, χωρίς όμως να αντισταθμίζει τη δραματική συρρίκνωση που υπέστη η παραγωγή καπνών την περίοδο 2006-2007.
Η πτώση των επενδύσεων και της καταναλωτικής ζήτησης επηρέασαν πληθώρα προϊόντων, όπως του τομέα του εξοπλισμού κατοικιών γενικά, ειδών «πολυτελείας», ένδυσης, κλπ.
Με κριτήριο το Δείκτη Μικτού Κέρδους, τις καλύτερες επιδόσεις είχαν οι εξής κλάδοι:Σταθερή τηλεφωνία, ζυθοποιϊα, καλλυντικά, εστιατόρια, καφές.
Εντύπωση προκαλεί ότι, οι δείκτες και των 5 κορυφαίων κλάδων ξεπέρασαν το 50%.
Με κριτήριο το δείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων, τις καλύτερες επιδόσεις είχαν οι παρακάτω κλάδοι:
Ελεγκτικές ετιαρίες, αγροτικά εφόδια, καφές -εταιρίες εισαγωγικές, καφές -εταιρίες επεξεργασίας και αθλητικά είδη.
Στον αντίποδα Τις μεγαλύτερες απώλειες από την ύφεση υπέστησαν οι κλάδοι του Αυτοκινήτου και των Κατασκευών, καθώς και κλάδων συναφών με την οικοδομική δραστηριότητα.
Λόγω της αλλαγής του καθεστώτος ενισχύσεων στη «βιομηχανική τομάτα» μετά το 2010 υπήρξε συρρίκνωση της καλλιέργειας, κατ΄επέκταση δε και μείωση της παραγωγής προϊόντων βιομηχανικής επεξεργασίας της τομάτας (κυρίως εξαγόμενα).
Λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα, βάσει των ισολογισμών που είναι καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων της ICAP Group, προκύπτει ότι:
Tα τελευταία έτη υπήρξε μείωση πωλήσεων, το δε καθαρό αποτέλεσμα παραμένει ζημιογόνο.
Θετικό στοιχείο ήταν βέβαια ότι οι συνολικές ζημίες περιορίστηκαν κατά 34,3% το 2012/11, ενώ και το 2013 (με βάση δείγμα σχεδόν 7.300 διαθέσιμων ισολογισμών) προκύπτει νέα μείωση ζημιών κατά 52,2%.


Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP Group, δήλωσε σχετικά:

«Η ελληνική οικονομία δέχθηκε βαρύ πλήγμα από την πρωτόγνωρη ύφεση που καθόρισε τις εξελίξεις την τελευταία πενταετία. Η σωρευτική υποχώρηση του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) κατά ένα ποσοστό που υπερέβη το 23% στο διάστημα 2009-2013, είχε άμεσο αντίκτυπο σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι συνθήκες οικονομικής ύφεσης που επικράτησαν αναμφισβήτητα έπληξαν όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, διαφορετικές ήταν οι συνέπειες της κρίσης στις επί μέρους εταιρείες κάθε κλάδου.
Από τους 87 κλάδους / αγορές που εξετάστηκαν, οι οκτώ στους δέκα (ήτοι 71 κλάδοι) υπέστησαν απώλειες (μικρής ή μεγάλης έκτασης), ενώ μόνο δύο στους δέκα κλάδους εμφάνισαν αυξητική πορεία (16 κλάδοι). Τις καλύτερες επιδόσεις παρουσίασε ο τομέας των Α.Π.Ε., που εμφάνισε εντυπωσιακή αύξηση ιδιαίτερα την περίοδο 2011/2012, λόγω των ευνοϊκών όρων του θεσμικού πλαισίου (υψηλές τιμές αποζημίωσης ενέργειας), ενώ αυξητικά κινήθηκαν και οι κατηγορίες προϊόντων διατροφής, με σχετικά περιορισμένο όμως ρυθμό αύξησης (κάτω του 5%). Τις μεγαλύτερες απώλειες από την ύφεση υπέστησαν οι κλάδοι του Αυτοκινήτου και των Κατασκευών, καθώς και κλάδοι συναφών με την οικοδομική δραστηριότητα.
Παρ όλα αυτά αρκετές πρόσφατες θετικές εξελίξεις με κύρια την έξοδο της Ελλάδας και της Πορτογαλίας στις Αγορές, μετά από πολλά χρόνια, μέσω διάθεσης Κρατικών τους Ομολόγων, στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα για την έξοδο από την κρίση.
Στη κατεύθυνση αυτή, και λαμβάνοντας υπόψη και τα συνολικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα το 2013, βάσει των ισολογισμών που είναι καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων της ICAP Group, προκύπτει μία αισθητή μείωση των ζημιών, την τελευταία διετία. Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές ζημίες περιορίστηκαν κατά 34% το 2012, ενώ και το 2013 (με βάση δείγμα σχεδόν 7.300 διαθέσιμων ισολογισμών) προκύπτει περαιτέρω μείωση των ζημιών κατά 52%.
Επιπλέον, αν ληφθεί υπόψη και η εντυπωσιακή άνοδος του Δείκτη οικονομικού κλίματος, όπως καταγράφεται στην έρευνα της ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index το δεύτερο τρίμηνο του 2014, στις 156 μονάδες από 140 το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς και του δείκτη οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ, μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι η κατάσταση αρχίζει να εξομαλύνεται και να εμφανίζονται σταδιακά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης».
Σημειώνεται ότι η μελέτη - ανάλυση παρουσιάζει τους κλάδους που κόντρα στην κρίση κινήθηκαν ανοδικά την τελευταία 5ετία με τους αντίστοιχους ρυθμούς αύξησης που κατέγραψαν, καθώς και αυτούς που υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες από την συνεχιζόμενη ύφεση. Επιπλέον, αξιολογούνται και συγκρίνονται οι επιδόσεις των διάφορων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας βάσει χρηματοοικονομικών δεικτών κερδοφορίας (περιθώριο μικτού κέρδους και του περιθωρίου κέρδους EBITDA), καθώς και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων. Από τις χρηματοοικονομικές αναλύσεις που περιλαμβάνουν οι μελέτες, προκύπτουν σημαντικές διαφορές. Ακόμα και στο περιβάλλον της ύφεσης όπου το μέγεθος αγοράς συνολικά συρρικνώνεται, κάποιοι κλάδοι παραμένουν κερδοφόροι, ορισμένοι μάλιστα με υψηλές αποδόσεις, ενώ βέβαια αρκετοί έγιναν ζημιογόνοι.