Ημέρες πληροφόρησης των επιχειρήσεων στο ΒΕΠ

Ημέρες πληροφόρησης των επιχειρήσεων στο ΒΕΠ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά δίνει τη δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της επιμελητηριακής του Περιφέρειας, η οποία

βρίσκεται στον Πειραιά, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τη Δυτική Αττική και το Λαύριο, να λάβουν χρηστικές πληροφορίες και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να εξάγουν τα προϊόντα τους, για να προσελκύσουν ξένους επενδυτές και να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους στις ξένες αγορές τόσο εντός Ε.Ε. όσο και σε τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι υπηρεσίες αυτές μέσω των Ημερών Πληροφόρησης είναι δωρεάν, παρέχονται από τα αρμόδια στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των συνεργασιών, που αναπτύσσει ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Ανδριανός Μιχάλαρος και η Διοίκηση του Επιμελητηρίου με φορείς και Οργανισμούς για την αναβάθμιση, διεύρυνση και κατηγοριοποίηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τα 15.000 μέλη του ΒΕΠ.

Τα θεμέλια για τη διοργάνωση ημερών πληροφόρησης από τον Σεπτέμβριο 2014 με τη συνεργασία της Β8 Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά τέθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση (23 Ιουλίου 2014) του ΒΕΠ με την παρουσίαση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΥΠ.ΕΞ. για την προώθηση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Γραφεία ΟΕΥ) αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κρατικούς θεσμούς προώθησης της εξωστρέφειας και των εξαγωγών, στηρίζοντας έμπρακτα τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, εδώ και 40 χρόνια. Αποτελούν τις μόνες υπηρεσίες που βρίσκονται και λειτουργούν στις ξένες αγορές, εκεί ακριβώς όπου στοχεύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για να εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίες, εκεί ακριβώς όπου δίνεται καθημερινά η μάχη για την προτίμηση του καταναλωτή. Είναι το μόνο δίκτυο που διαθέτει το ελληνικό κράτος για την προώθηση των οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων του σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ είναι οι μόνες υπηρεσίες του κράτους αλλά και του Υπουργείου Εξωτερικών στις οποίες έχει εισαχθεί σύστημα ποιότητας ISO.

Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) στελεχώνονται από τους υπαλλήλους Ο.Ε.Υ., ειδικό διπλωματικό κλάδο του Υπουργείου Εξωτερικών, υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, με άρτια τεχνοκρατική εκπαίδευση μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία εισέρχονται με αδιάβλητες εξετάσεις, ενώ η εμπειρία που διαθέτουν σε θέματα δραστηριοποίησης σε ξένες αγορές, εξαγωγικού μάρκετινγκ, προωθητικών ενεργειών, επιχειρηματική δικτύωση, διοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών τους καθιστά πολύτιμους συμμάχους των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της άσκησης στοχευμένης οικονομικής διπλωματίας, οι υπάλληλοι Ο.Ε.Υ. ενεργούν για τη διαφύλαξη, προάσπιση, ενίσχυση, προώθηση και προαγωγή των συμφερόντων των ελληνικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα δίκτυο επαφών με τους κατάλληλους φορείς για την αντιμετώπιση τυχόν τελωνειακών, δασμολογικών, γραφειοκρατικών και άλλων προβλημάτων ενώ μεριμνούν για την κατοχύρωση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς καίριας σημασίας, όπως οικονομική, εμπορική, επιστημονική, τεχνολογική, ναυτιλιακή, γεωργική, με τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών και μνημονίων συνεργασίας και κατανόησης, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ Ανδριανός Μιχάλαρος στην ομιλία του ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΥΠ.ΕΞ. κ. Παναγιώτη Μίχαλο για τη συνεργασία του με το ΒΕΠ και τη συμφωνία συνεργασίας για την από κοινού διοργάνωση των ημερών πληροφόρησης καθώς και τον Διευθυντή και τα στελέχη της Β8 Διεύθυνσης επιχειρηματικής Ανάπτυξης τα οποία έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση και πιο συγκεκριμένα, την κ. Αρετή Σκαφιδάκη Γραμματέα ΟΕΥ Α’ η οποία εκπροσώπησε τον Διευθυντή της Β8 Δ/νσης του ΥΠ.ΕΞ. κ. Γεώργιο Κουτσοδήμο, Γενικό Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄ κι ενημέρωσε για τις Υπηρεσίες που παρέχονται στους επιχειρηματίες στα βήματά τους προς τις ξένες αγορές, καθώς και τους αρμόδιους ΟΕΥ Κορέας κ. Αθανάσιο Καραπέτσα, Γενικό Σύμβουλο ΟΕΥ Β΄, Γαλλίας κ. Σπύρο Δάκογλου Γραμματέα Α΄ ΟΕΥ και Τουρκίας κα Χριστίνα Αργυροπούλου, Γραμματέα Α΄ ΟΕΥ οι οποίοι παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους και τις ευκαιρίες συνεργασίας με τις χώρες αρμοδιοτήτων τους.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΒΕΠ ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Είναι γνωστό ότι οι εξαγωγές έχουν για τη χώρα μας στρατηγική σημασία και, κάτω από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Παρ΄ όλα αυτά, τα μέχρι σήμερα δεδομένα διεθνοποίησης των επιχειρήσεων βασίζονται σε αναλύσεις διεθνών Οργανισμών και ελάχιστα είναι γνωστά για τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς, βάσει των προσωπικών τους εμπειριών, σε μικροοικονομικό επίπεδο». Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ αναφέρθηκε στα ποσοστά των ελληνικών εξαγωγών την τελευταία τετραετία προς τις χώρες της Ε.Ε. και τις τρίτες χώρες, τόνισε την ανάγκη δημιουργίας κουλτούρας εξωστρέφειας, που θα συνδυάζεται με την εξαγωγή υπηρεσιών, η οποία θα διαπερνά όχι μόνο την εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά θα συνδυάζεται με την εξαγωγή υπηρεσιών (τουρισμός, ναυτιλία, εκπαίδευση και πολιτισμός) κι επισήμανε:

«Η συνεισφορά της εξωστρέφειας στη διαμόρφωση του προϊόντος της ελληνικής οικονομίας παραμένει η χαμηλότερη σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης, γεγονός που υποδεικνύει ότι η Ελλάδα πρέπει ακόμα να διανύσει αρκετό δρόμο έως ότου φτάσει στο σημείο να κατέχει μια πραγματικά ισχυρή εξαγωγική επίδοση.

Για να συμβεί αυτό, πρέπει πρώτιστο μέλημα να αποτελέσει η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, η οποία την τελευταία πενταετία υπέστη σημαντικό πλήγμα από την ύφεση.

Το μόνο που χρειάζεται για να στεφθεί το άνοιγμα σε νέες αγορές με επιτυχία είναι πλήρης γνώση των ευκαιριών, εξωστρεφής διάθεση η οποία αποτυπώνεται σε συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, οργανωμένες διαφημιστικές καμπάνιες, αναβάθμιση της ποιότητας και της ταυτότητας των ελληνικών προϊόντων και παροχή πιστοποιημένων προϊόντων. Βασικό κριτήριο βάσει του οποίου ένα προϊόν θα μπορεί να χαρακτηρίζεται και να προβάλλεται ως ελληνικό είναι η σύνδεσή του με την παραγωγική διαδικασία και τις βιώσιμες θέσεις εργασίας που δημιουργεί η παραγωγή του. Το ελληνικό σήμα πρέπει να είναι προαιρετικό και να απονέμεται στα προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα. Η υιοθέτηση ελληνικού σήματος θα οδηγήσει στη διακοπή μιας άναρχης χρήσης της ελληνικής σημαίας στις συσκευασίας των προϊόντων. Τα ελληνικά προϊόντα μπορούν να προωθούνται στο εξωτερικό με παράλληλη προβολή της ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Στην κατεύθυνση αυτή το Επιμελητήριό μας βρίσκεται σε επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη γ.γ. κ. Λίνα Μενδώνη. Η σήμανση των ελληνικών προϊόντων, οφείλει να λάβει εξωστρεφή αντί για εσωστρεφή χαρακτήρα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ελληνικού αναγνωρίσιμου και ελκυστικού brand name στις διεθνείς αγορές. Αυτό που επιδιώκει το Επιμελητήριό μας είναι να κάνουμε πραγματικότητα το όραμα του Ευγενίδη, το οποίο ήταν το “παράγω και εξάγω”. Είναι απεριόριστες οι δυνατότητες ανάπτυξης του ναυτιλιακού προϊόντος του Πειραιά οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν και, πιο συγκεκριμένα, η ναυπηγική κι επισκευαστική βιομηχανία. Δεν μπορεί μία χώρα που είναι πρώτη δύναμη στην ποντοπόρο ναυτιλία να έχει τόσο υποβαθμισμένη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και οι όμορες χώρες να αναπτύσσουν αντίθετα τη δική τους αντίστοιχη βιομηχανία. Παράγω, λοιπόν, για να έχω να εξάγω».

Ο Γενικός Σύμβουλος Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ κ. Αθανάσιος Καραπέτσας ενημέρωσε το επιχειρηματικό κοινό δίνοντας γενικές πληροφορίες για την Κορέα και την αγορά της, καταρχήν, τη θέση των ελληνικών προϊόντων στην κορεατική αγορά, το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Κορέας, αναφέρθηκε στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών και ενημέρωσε για το πρόγραμμα Gateway to Korea το οποίο είναι κοινοτικό και αφορά στην προώθηση προϊόντων των κλάδων «Περιβάλλον - Ενέργεια» και «Υγεία - Ιατρικές Τεχνολογίες». Το πρόγραμμα αυτό έληξε το 2014, αλλά θεωρείται πολύ επιτυχημένο και συζητείται η επανάληψή του, πιθανώς για άλλα 5 χρόνια. Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ποιοί κλάδοι θα συμπεριληφθούν στη νέα φάση του προγράμματος. Το Γραφείο ΟΕΥ είναι σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ενημερώσει τους επιχειρηματίες, μεταξύ άλλων και μέσω της ιστοσελίδας www.agora.mfa.gr η οποία δίνει χρηστικές πληροφορίες για τον επιχειρηματικό κόσμο ανά χώρα από τους Έλληνες ΟΕΥ. Τόνισε, επίσης, ότι ευνοϊκές προοπτικές για την περαιτέρω διείσδυση ελληνικών προϊόντων και συνεργασίας σε επίπεδο υπηρεσιών με την κορεατική αγορά έχουν τα καλλυντικά (ιδιαίτερο ενδιαφέρον για φυσικά και βιολογικά προϊόντα ή καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο), τα τρόφιμα και οι πρώτες ύλες για τρόφιμα (π.χ. τυριά, ψάρια, χυμοί, ελαιόλαδο, κονσέρβες φρούτων, βότανα και ξηροί καρποί), τα γουναρικά, τα ακατέργαστα δέρματα, το βαμβάκι και ο βαμβακόσπορος, καπνά, λιπάσματα, δομικά υλικά, μάρμαρο και άλλα, ο τουρισμός και η συνεργασία στην τεχνολογία.

Ο Γραμματέας ΟΕΥ Α’ κ. Σπύρος Δάκογλου αναφέρθηκε στην αγορά της Γαλλίας, που αποτελεί τον 11ο πελάτη των ελληνικών προϊόντων, τον 6ο προμηθευτή και έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές στην Ελλάδα την τελευταία 10ετία. Αναλυτικά, παρουσίασε τα στοιχεία του διμερούς εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, τα χαρακτηριστικά της γαλλικής αγοράς και του Γάλλου καταναλωτή, για τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων, ποτών, προϊόντων και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στη Γαλλία, καθώς και για την εικόνα που έχουν οι Γάλλοι, καταναλωτές και επιχειρηματίες για την αγορά της Ελλάδας. Αναφέρθηκε στις προωθητικές ενέργειες για το ελληνικό κρασί στη γαλλική αγορά καθώς και στα έγγραφα και πιστοποιητικά που χρειάζονται για τα εισαγόμενα προϊόντα στη γαλλική αγορά τα οποία, ουσιαστικά, είναι τα ίδια που ισχύουν σε κάθε χώρα της Ε.Ε. (τιμολόγιο, πιστοποιητικό προέλευσης, άδεια παράδοσης, κατάλογος προϊόντων, φορτωτική, εμπορική άδεια εισαγωγέα, πιστοποιητικό υγείας για τρόφιμα, πιστοποιητικό Χαλάλ για κρέας- κοτόπουλο).

Η Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ κ. Χριστίνα Αργυροπούλου της Β2 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε το επιχειρηματικό κοινό για την αγορά της Τουρκίας δίνοντας αναλυτικά στοιχεία για την οικονομία, τα ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες της, καθώς και για το διμερές εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι τη διετία 2012 - 2013, η Τουρκία κατατάσσεται πρώτη χώρα για τις ελληνικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών και έκτη χωρίς αυτά (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). Το εύρος των ελληνικών εξαγωγών προς την Τουρκία είναι εξαιρετικά περιορισμένο με τα πετρελαιοειδή να κατέχουν περίπου τα 2/3 των συνολικών ε/εξαγωγών. Τα ισχυρότερα εξαγώγιμα προϊόντα μας σε βάθος 5ετίας, πλην πετρελαιοειδών, είναι τα εξής: βαμβάκι, πλαστικά, σίδηρος/χάλυβας, χαλκός, αλουμίνιο, δημητριακά, λιπάσματα, φαρμακευτικά, ενώ την τελευταία διετία αύξηση σημείωσαν: δέρματα-γουνοδέρματα, λέβητες-μηχανολογικό εξοπλισμό, σίδηρος-χυτοσίδηρος, πλαστικά, δημητριακά και λιπάσματα. Παρατηρείται ωστόσο τουρκικό ενδιαφέρον για πετρελαιοειδή-λιπαντικά, παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών,, ανόργανα χημικά, προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, μηχανήματα οπτικής –μετρήσεων, δέρματα, καλλυντικά, διάφορα δομικά υλικά, ιατρικά-φαρμακευτικά, πλαστικές ύλες-μονωτικά, μηχανήματα γραφείου και ηλεκτρικές συσκευές. Προοπτικές παρουσιάζονται, επίσης και για τον κλάδο τροφίμων και ποτών, ιδιαίτερα, βιολογικά και delicatessen. Αναφερόμενη στους τομείς ενδιαφέροντος για την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών επιχειρήσεων αναφέρθηκε στις κατασκευές-Real Estate, τα δομικά υλικά, τα πλαστικά, τα τρόφιμα-ποτά, τις ΑΠΕ, τα φαρμακευτικά-καλλυντικά και τον τουρισμό. Συγκεκριμένα, ο τουρκικός κατασκευαστικός κλάδος κατατάσσεται 2ος παγκοσμίως, μετά την Κίνα, με 38 εταιρείες στον κατάλογο των 225 μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών του Engineering News Record. Ο δε κλάδος παραγωγής δομικών υλικών είναι ο τρίτος μεγαλύτερος στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι η 5η μεγαλύτερη χώρα σε εξαγωγές δομικών υλικών. Επίσης, πάνω από 30 μεγάλα τουρκικά πρακτορεία συμπεριλαμβάνουν την Ελλάδα στους τουριστικούς τους προορισμούς. Τέλος, αναφέρθηκε διεξοδικά στη μεθοδολογία - προσέγγιση της τουρκικής αγοράς δίνοντας πρακτικές συμβουλές και προέτρεψε το επιχειρηματικό κοινό για: α) Αρχική συγκέντρωση πληροφοριών για την τοπική αγορά από τις ιστοσελίδες των Γραφείων ΟΕΥ στο δικτυακό τόπο agora.mfa.gr β) Ανεύρεση έμπειρου και αξιόπιστου Τούρκου συνεργάτη-αντιπροσώπου ή κατευθείαν εισαγωγέα-διανομέα (και με τη βοήθεια Γραφείου ΟΕΥ) γ) Διερεύνηση θεσμικού πλαισίου για το καθεστώς που διέπει το συγκεκριμένο προϊόν κατά την εισαγωγή του στην Τουρκία δ) Επίσκεψη ή συμμετοχή σε σχετική Έκθεση ε) Συμμετοχή σε στοχευμένες αποστολές-εκδηλώσεις που οργανώνονται από ελληνικούς Φορείς στ) Έρευνα για την αξιοπιστία της τουρκικής εταιρείας και του Τούρκου επιχειρηματία (και με τη βοήθεια του Γραφείου ΟΕΥ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ