Η HIG Luxembourg Holdings με 75,951% στη Μαΐλλης

Η HIG Luxembourg Holdings με 75,951% στη Μαΐλλης
Στο 75,951%, ήτοι 245.263.925 μετοχές, ανέρχεται το ποσοστό της HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl επί των δικαιωμάτων ψήφου της

Μαΐλλης μετά την αγορά 27.959 μετοχών της εταιρείας έναντι 0,115 ευρώ ανά μετοχή στις 18/7, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ