Πάρτι αμοιβών διοίκησης στη Σαράντης-Ισχυρές αντιδράσεις των μικρομετόχων

Πάρτι αμοιβών διοίκησης στη Σαράντης-Ισχυρές αντιδράσεις των μικρομετόχων
Σε κλίμα έντονων αντιδράσεων των μετόχων της μειοψηφίας πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Σαράντης

που είχε ως μοναδικό θέμα την παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης στα στελέχη της εταιρίας.
Ενώ στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που είχαν στην κατοχή τους ποσοστό 70,54% του κεφαλαίου τις παροχές στα στελέχη της εταιρίας εκ των οποίων υπάρχουν και βασικοί μέτοχοι ψηφίστηκαν από ¾ ενώ οι υπόλοιποι μέτοχοι είτε καταψήσισαν είτε απείχαν από την ψηφοφορία.
Με την παραπάνω πλειοψηφία η Συνέλευση ενέκρινε την έκδοση 20 (είκοσι) πρόσθετων σειρών δικαιωμάτων προαιρέσεως για την απόκτηση μετοχών με λήξεις στις 15/07/2015 οι 5 πρώτες εξ' αυτών, στις 15/12/2015 οι επόμενες 5 εξ' αυτών, στις 15/07/2016 οι επόμενες 5 εξ' αυτών και στις 15/12/2016 οι τελευταίες 5 εξ' αυτών, και με τιμή απόκτησης εκάστης μετοχής την ονομαστική αξία, €2, €2,5, €3 και €3,5 αντιστοίχως για κάθε μια από τις ως άνω κατηγορίες. Επίσης , αποφάσισε για το έτος 2014 την παραχώρηση 25.000 ιδίων μετοχών σε στελέχη της εταιρίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της Σαράντης έκλεισε χθες στα 7,3 Ευρώ γεγονός που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων προαίρεσης έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μετοχές σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή σε σχέση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή. Αυτό γίνεται σε βάρος των μετόχων της μειοψηφίας δεδομένου ότι επιβαρύνονται τα μεγέθη της εταιρίας. Σημειώνεται ότι το 2013 οι αμοιβές διοίκησης της Σαράντης ανήλθαν σε 1,93 εκ Ευρώ ενώ την προηγούμενη χρονιά είχαν ανέλθει σε 1,22 εκ Ευρώ δηλαδή ήταν αυξημένες κατά περίπου 60%.
Επισημαίνεται ότι στα τέλη του 2012 συνολικά 23 στελέχη της Σαράντης στα πλαίσια της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγόρασαν 255.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας με τιμή 2 Ευρώ ανά μετοχή.
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ