Καταρρέει η Τρόπαια Συμμετοχική (πρώην ΣΑΝΥΟ)

Καταρρέει η Τρόπαια Συμμετοχική (πρώην ΣΑΝΥΟ)
Με καθυστέρηση 5 ημερών η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (πρώην ΣΑΝΥΟ) ανακοίνωσε χθες ότι στις 03.07.2014 δημοσιεύθηκε απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών,

με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναστολής που είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση της επιβληθείσας από το τελευταίο σε βάρος της αναγκαστικής κατάσχεσης δυνάμει της υπ' αριθμ. 4100/24.2.2014 έκθεσης, λόγω κατάπτωσης εγγύησης που είχε χορηγήσει υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας ARCADIA AEBE, και για την οποία είχε πετύχει μέχρι την έκδοση της προαναφερομένης απόφασης, τη χορήγηση προσωρινής διαταγής.
Ταυτόχρονα η Τρόπαια ανακοίνωσε με καθυστέρηση άνω του ενός μηνός η Eurobank Ergasias προέβη στις 29.05.2014 σε καταγγελία δανειακής σύμβασης της εταιρίας. Βέβαια αυτό είχε αναγραφεί στις οικονομικές καταστάσεις τριμήνου 2014 που δημοσιεύτηκαν στις 30 Μαΐου. Οι δύο εξελίξεις αυτές οδηγούν την εταιρία σε αδιέξοδο παρά το γεγονός ότι η ίδια όπως ισχυρίζεται καταβάλλει προσπάθειες αναστροφής της κατάστασης
Αξίζει να σημειωθεί ότι η οφειλή σε βάρος του δημοσίου για την οποία επεβλήθη το μέτρο της αναγκαστικής κατάσχεσης είναι της τάξεως των 9,5 εκ Ευρώ μέγεθος που περιπλέκει εντελώς την κατάσταση και σε σχέση με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει με τράπεζες για ληξιπρόθεσμες οφειλές δεδομένου ότι πλέον ουδείς γνωρίζει πως θα κινηθεί το δημόσιο για να εισπράξει τα οφειλόμενα και στο τέλος θα απομείνει στην εταιρία Τρόπαια.
Ουσιαστικά φαίνεται να διαμορφώνεται ένας δρόμος στον οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει επιστροφή για την πάλαι ποτέ φιλόδοξη ΣΑΝΥΟ της οικογένειας Παπαγεωργίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ