Η γενική διεύθυνση παύει να υφίσταται στην οργανωτική δομή της, στη Space

Η γενική διεύθυνση παύει να υφίσταται στην οργανωτική δομή της, στη Space
Σε τροποποίηση του οργανογράμματος της εταιρείας, προχώρησε η διοίκηση της Space Hellas, σύμφωνα με την από 04/07/2014 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Η γενική διεύθυνση παύει να υφίσταται στην οργανωτική δομή της εταιρείας χωρίς να επέλθει καμία άλλη μεταβολή.

Κατά συνέπεια, ο μέχρι πρότινος γενικός διευθυντής κ. Γεώργιος Λαγογιάννης παραμένει στην εταιρεία ως εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της.