Το «τέλος» των παλιών μετόχων της Σελόντα

Το «τέλος» των παλιών μετόχων της Σελόντα
Η συμφωνία τραπεζών Σελόντα οδηγεί αναπόφευκτα στο ... μοιραίο.

Προκειμένου η εταιρία να αποφύγει το λουκέτο οι παλιοί μέτοχοι στην ουσία εξαϋλώνονται δια της κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων. Με βάση τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί η επόμενη Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει την κεφαλαιοποίηση τραπεζικών χρεών και την αύξηση κεφαλαίου υπέρ στρατηγικού ή στρατηγικών επενδυτών καθώς και την έκδοση ομολογιακού δανείου έως 105 εκ Ευρώ.
Με δεδομένο ότι η το μετοχικό κεφάλαιο είναι της τάξης των 36 εκ Ευρώ και ότι η ονομαστική αξία της μετοχής είναι 1 Ευρώ τότε το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στα 12 εκ Ευρώ περίπου με συμψηφισμό ζημιών και μείωση ονομαστικής αξίας στα 0,3 Ευρώ που είναι η ελάχιστη ονομαστική αξία.
Για να καλυφθεί η αρνητική καθαρή θέση χρειάζονται κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και μετρητά τουλάχιστον 45 εκ Ευρώ ενώ για να επανέλθει η καθαρή θέση σε επίπεδα θετικά κι άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπει ως ελάχιστο ο νόμος θα πρέπει η αύξηση κεφαλαίου που θα γίνει να είναι άνω των 50 εκ Ευρώ σε μετρητά και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων.
Αυτό σημαίνει έκδοση τουλάχιστον 160 εκ μετοχών υπέρ των νέων μετόχων ενώ σήμερα οι μετοχές είναι 36 εκ Ευρώ. Κατά συνέπεια το σύνολο της συμμετοχής των παλαιών μετόχων θα περιοριστεί στο 18% κατ ανώτατο όριο και της οικογένειας Στεφανή και των άλλων μετόχων (Linnaeus) στα επίπεδα του 10%.
Αυτό μπορεί να αλλάξει εφ όσον μπουν χρήματα από στρατηγικούς επενδυτές που έχουν σχέση με τους βασικούς μετόχους. Γιατί να συμμετάσχουν στην αύξηση οι παλιοί μεγαλομέτοχοι με τους «προνομιακούς» όρους των νέων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά νομικά προβλήματα. Το βέβαιο είναι ότι οι σημερινοί μέτοχοι της μειοψηφίας «εξαφανίζονται» χωρίς να έχουν περιθώρια άλλων επιλογών καθώς η εταιρία σε αντίθετη περίπτωση θα έκλεινε και θα έχαναν όλα τα χρήματά τους.
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
[email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ