ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένες κατά 7,5% οι λιανικές πωλήσεις τον Απρίλιο

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένες κατά 7,5% οι λιανικές πωλήσεις τον Απρίλιο
Αύξηση 8,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα εμφάνισε τον Απρίλιο ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο, ενώ αυξημένος κατά 7,5% ήταν ο όγκος των πωλήσεων, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.


Πιο αναλυτικά, ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών τον Απρίλιο 2014, σε σύγκριση µε τον δείκτη του Απριλίου 2013, σηµείωσε αύξηση κατά 3,9%, ενώ σε σύγκριση µε τον δείκτη του Μαρτίου 2014 σηµείωσε αύξηση κατά 8,6%.
Ο ∆είκτης Όγκου, τον Απρίλιο 2014, σε σύγκριση µε τον δείκτη του Απριλίου 2013, σηµείωσε αύξηση κατά 7,3%, ενώ σε σύγκριση µε τον δείκτη του Μαρτίου 2014 σηµείωσε αύξηση κατά 7,5%.
Όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, στην έρευνα για την κατάρτιση των δεικτών περιλαµβάνονται 41.820 επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου, µε ετήσιο κύκλο εργασιών το έτος 2010 ίσο ή µεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, από τις οποίες επελέγη και ερευνάται αντιπροσωπευτικό δείγµα 1.626 επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.