Συμμετοχή της Space Hellas στο ευρωπαϊκό έργο Pharos

Συμμετοχή της Space Hellas στο ευρωπαϊκό έργο Pharos
Τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό έργο PHAROS στην θεματική περιοχή Space, του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7), ανακοίνωσε η Space Hellas.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3,4 εκατ. ευρώ και στην κοινοπραξία συμμετέχουν 8 ιδιωτικές εταιρίες και ερευνητικοί φορείς, από 6 ευρωπαϊκές χώρες.

Το Pharos επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης, ανοιχτής πλατφόρμας υπηρεσιών, η οποία ενσωματώνει διαστημικές τεχνολογίες παρατήρησης Γης, τηλεπικοινωνιών και πλοήγησης, με σκοπό την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σε ένα μεγάλο εύρος χρηστών και εφαρμογών, στον τομέα των φυσικών κινδύνων. Μέσω της πλατφόρμας αυτής θα είναι δυνατή η πρόβλεψη και έγκαιρη διάγνωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η προειδοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η διαχείριση κρίσεων και η εκτίμηση κινδύνου, από διάφορους φορείς όπως, διαχειριστές κρίσης, φορείς εκμετάλλευσης υποδομών ζωτικής σημασίας, ασφαλιστικές εταιρείες, χρήστες της επιστημονικής/ακαδημαϊκής κοινότητας, κ.α.

Στο πλαίσιο του έργου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Space Hellas, μέσα από μια ευέλικτη αρχιτεκτονική αναπτύσσει τον πυρήνα λογισμικού της πλατφόρμας υπηρεσιών (Service Platform), ενσωματώνοντας όλες τις διαθέσιμες εντός της κοινοπραξίας υπηρεσίες, οι οποίες βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες, παρέχοντας πρόσβαση σε δορυφορικά δεδομένα και επεξεργασία αυτών, υποστήριξη αποφάσεων που βασίζονται στη σύντηξη δεδομένων και σε τεχνικές αξιολόγησης καταστάσεων, προσομοίωση για τη μοντελοποίηση φυσικών κίνδυνων και αξιολόγηση αυτών, καθώς και πύλη μηνυμάτων προειδοποίησης του πληθυσμού με χρήση διαφόρων Μέσων επικοινωνίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ