Όργιο φοροδιαφυγής πολυεθνικών- Στο στόχαστρο Apple-Fiat-Starbucks

Όργιο φοροδιαφυγής πολυεθνικών- Στο στόχαστρο Apple-Fiat-Starbucks
Την ώρα που η ανεργία πλήττει την πλειοψηφία των χωρών της Ευρωζώνης μεγάλες πολυεθνικές φαίνεται να κάνουν φορολογικό πάρτι

με ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προκειμένου οι τελευταίες να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας και επενδύσεις.
Η Κομισιόν ήδη έχει βάλει στο στόχαστρο τέτοιου είδους φαινόμενα αναφέροντας ότι θα εξετάσει αν η Ιρλανδία, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο έχουν συμφωνίες που συνιστούν έμμεσες και αθέμιτες κρατικές ενισχύσεις με τις Apple, Starbucks και Fiat αντίστοιχα. Ουσιαστικά η Κομισιόν ερευνά αν οι εταιρίες αυτές κάνουν φοροδιαφυγή μέσω συμφωνιών με τις αντίστοιχες κυβερνήσεις.
Βέβαια η κατάληξη σε αποτέλεσμα είναι μια δύσκολη υπόθεση καθώς όπως έχει αποδειχτεί οι πολυθενικές έχουν τεράστιες δυνατότητες να εκμεταλλεύονται τα κενά που δημιουργεί η διαφορετική φορολογική αντιμετώπισή τους ανά χώρα.
Από τις τρεις εταιρίες που βρίσκονται στο στόχαστρο μόνο η Apple αντέδρασε μέχρι στιγμής αναφέροντας ότι δεν έχει τύχει καμιάς επιλεκτικής φορολογικής μεταχείρισης από τις ιρλανδικές αρχές, ενώ η ιρλανδική κυβέρνηση από την πλευρά της ισχυρίστηκε ότι δεν έχει παραβιάσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
Ωστόσο ο Επίτροπος Ανταγωνισμού, Joaquín Almunia επιμένει ότι : «Τα επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα προς όφελος των πολυεθνικών στρεβλώνουν σοβαρά τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, όταν οι δημόσιοι προϋπολογισμοί είναι περιορισμένοι και οι πολίτες καλούνται να καταβάλουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι οι μεγάλες πολυεθνικές δεν πληρώνουν το μερίδιο των φόρων τους».
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολυεθνικές δεν βρίσκονται για πρώτη φορά στο στόχαστρο και φαίνεται ότι η στάση που τηρούν παραπέμπει σε ειδικές συμφωνίες που τους επιτρέπει να απολαμβάνουν προνομιακή μεταχείριση. Πέραν όμως των συμφωνιών μέσω της διαδικασίας των ενδοομιλικών συναλλαγών μεταφέρουν κέρδη από τη μια χώρα στην άλλη προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή φόρων σε χώρες με υψηλούς συντελεστές όπως η Ελλάδα.
Μια εκ των τριών εταιριών που βρίσκεται στο στόχαστρο η Starbucks το 2012 είχε παραδεχτεί σε έρευνα που έγινε από το κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας ότι είχε συνάψει φορολογική συμφωνία στην Ολλανδία, που της επέτρεψε να έχει έναν «πολύ χαμηλό» φορολογικό συντελεστή. Ταυτόχρονα πέρυσι έρευνα της αμερικανικής Γερουσίας αποκάλυψε ότι η Apple είχε «κρύψει» δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια κερδών για τα οποία δεν κατέβαλε φόρο χρησιμοποιώντας ιρλανδικές εταιρείες που δεν είχαν καμία φορολογική κατοικία πουθενά.
Επισημαίνεται ότι πέραν των ακραίων πρακτικών που αποκαλύπτονται υπάρχουν και κλασσικές μέθοδοι φοροδιαφυγής που ενδημούν σε χώρες με πολύ υψηλή φορολόγηση όπως η Ελλάδα. Ειδικότερα εμφανίζεται το φαινόμενο των υπερτιμολογήσεων μέσω εταιριών που εδρεύουν σε χώρες με χαμηλό συντελεστή όπως η Βουλγαρία,η Ολλανδία, η Κύπρος, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο και πώλησης με χαμηλό περιθώριο κέρδους στην Ελλάδα. Επίσης εταιρίες μέλη πολυεθνικών που εδρεύουν σε χώρες με χαμηλούς συντελεστές εμφανίζονται να δανείζουν θυγατρικές τους στην Ελλάδα και με τον τρόπο αυτό εξαφανίζουν τα κέρδη μεταφέροντάς τα στις χώρες με τους χαμηλούς συντελεστές. Είναι δε κλασσικό πλέον το φαινόμενο μεγάλες πολυεθνικές που λειτουργούν επί χρόνια στην Ελλάδα να παρουσιάζουν είτε συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις και άρα να μην πληρώνουν φόρους είτε πολύ χαμηλή κερδοφορία που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν δικαιολογεί την παρουσία τους στην ελληνική αγορά.
Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες το ελληνικό κράτος αποδεικνύεται αδύναμο αν όχι ανίκανο να διενεργήσει οποιοδήποτε ουσιαστικό έλεγχο καθώς πρακτικές τέτοιου είδους έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν και ελληνικές εταιρίες με πολυεθνική παρουσία νοθεύοντας τον ανταγωνισμό.


ΝΙΚ