Η αλυσίδα σούπερμάρκετ που κατέγραψε τζίρο 1,75 δις ευρώ

 Η αλυσίδα σούπερμάρκετ που κατέγραψε τζίρο 1,75 δις ευρώ
Οριακή αύξηση τζίρου και πτώση κερδών εμφάνισε πέρυσι η αλυσίδα Α-Β Βασιλόπουλος.


Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδά της επιχείρησης τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε σχεδόν 1,74 δισ. ευρώ, από 1,70 δισ. ευρώ το 2012 παρουσιάζοντας αύξηση 2,3%, τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 1,3% στα 427,9 εκατ. ευρώ, τα EBITDA μειώθηκαν κατά 1,5% στα 113,7 εκατ. ευρώ ενώ πτώση 2,4% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στα 57,52 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 58,95 εκατ. ευρώ το 2012. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη ήταν 39,80 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 53,94 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 26,2%. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 43,1 εκατ. ευρώ (+3,4%) και χρεωστικούς τόκους 15,7 εκατ. ευρώ (-18,2%), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά 3,4% των εσόδων. Οι ταμειακές ροές της επιχείρησης από τις λειτουργικές της δραστηριότητες αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 137,7 εκατ. ευρώ (+8,3%), ενώ οι πάγιες επενδύσεις της απορρόφησαν 38 εκατ. ευρώ (-32,7%). Τα ίδια κεφάλαια της Α-Β Βασιλόπουλος στις 31.12.2013 ανέρχονταν σε 405,8 εκατ. ευρώ (365,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) και ήταν ίσα προς το 45,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 890,6 εκατ. ευρώ. Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (284,4 εκατ. ευρώ) ήταν ίσο προς το 73,3% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (388 εκατ. ευρώ). Τα ιδιόκτητα, πάγια περιουσιακά της στοιχεία περιορίστηκαν εξάλλου σε 606,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,9%, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις της (484,8 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 8,1% (-42,6 εκατ. ευρώ). Στα τέλη του 2013 ο όμιλος απασχολούσε 10.958 εργαζομένους, έναντι 10.599 στα τέλη του 2012 (+3,4%). Η μητρική εταιρεία, που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, κατέγραψε έσοδα 1,65 δισ. ευρώ (+1,6%) και καθαρά κέρδη 25,60 εκατ. ευρώ (-31,4%), απασχολώντας 9.163 εργαζομένους.

Νέο κατάστημα στα Εξάρχεια

Την ίδια ώρα η αλυσίδα συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, για το 2014, επεκτείνοντας το δίκτυο της με τα εγκαίνια ενός ακόμα νέου καταστήματος στα Εξάρχεια. Το νέο κατάστημα, που φέρει το λογότυπο «ΑΒ City» άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό την Παρασκευή, 30/05. Βρίσκεται στην οδό Καλλιδρομίου 32, διαθέτει χώρο πώλησης 400 τ.μ., σε δύο επίπεδα, με 3 ταμεία και απασχολεί 14 εργαζόμενους.