Χρηματιστήριο και ΥπΟικ από κοινού για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματιστήριο και ΥπΟικ από κοινού για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Συνέδριο με θέμα «GR FOR GROWTH: FUNDING SMEs» υπό την αιγίδα της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας

Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα, διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών.

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν τα νέα εργαλεία για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ στην Ελλάδα, ενώ οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι συμμετέχοντες στην αγορά θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να συμφωνήσουν μια κοινή στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης με σκοπό τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει το Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου να δώσει λύσεις στο θέμα της χρηματοδότησης των ΜΜΕ, καθώς και οι σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, όπως τα προϊόντα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, η δημιουργία των European Venture Capital Funds, το νέο
Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) και τα European Long Term Investment Funds (ELTIFs).

Το Συνέδριο αναμένεται να συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον, αξιωματούχων της ΕΕ και λοιπών ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών, εποπτικών και ρυθμιστικών Αρχών, κοινωνικών εταίρων, επιχειρηματικών συνδέσμων, νομικών, θεσμικών επενδυτών, χρηματοδοτικών φορέων κ.α. Ομιλητές του συνεδρίου θα είναι ανώτατοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), αλλά και φορέων της ελληνικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Ο εκτιμώμενος αριθμός των συνέδρων θα κυμανθεί από 250 έως 300 άτομα. Το Συνέδριο θα γίνει στις 20 Ιουνίου 2014, στο Astir Palace Resort.