Στα 12,7 εκατ. ευρώ μείωσε τις ζημίες ο όμιλος Ηρακλής

Στα 12,7 εκατ. ευρώ μείωσε τις ζημίες ο όμιλος Ηρακλής
Ζημίες μετά από φόρους 12,7 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος εταιρειών Ηρακλής το πρώτο τρίμηνο του 2014, έναντι ζημιών

μετά από φόρους 86,1 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Σε επίπεδο εταιρείας το πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφηκαν ζημιές μετά από φόρους 9,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους 82,2 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος εταιρειών Ηρακλής κατέγραψε πωλήσεις, ύψους 58,1 εκατ. ευρώ, για το πρώτο τρίμηνο του 2014, αυξημένες κατά 15%, σε σύγκριση με τα 50,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 51,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,2%, σε σύγκριση με τα 46,4 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε ζημιές 6,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημιές 101,3 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε ζημιές 4,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημιές 98,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ