Συνεχίζεται το σχέδιο ανασυγκρότησης των εταιρειών του ομίλου Altec

Συνεχίζεται το σχέδιο ανασυγκρότησης των εταιρειών του ομίλου Altec
Το σχέδιο ανασυγκρότησης των εταιρειών του Ομίλου Altec (έτσι όπως αυτό έχει κοινοποιηθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις της μητρικής εταιρείας)

, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η θυγατρική εταιρεία «Microland ΑΕΒΕ», συνεχίζεται απρόσκοπτα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Στην έκθεση ανασυγκρότησης, που έχει συνταχθεί από ανεξάρτητους συμβούλους, περιλαμβάνονται μια σειρά από μέτρα στην κατεύθυνση της συνέχισης λειτουργίας και βιωσιμότητας για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου Altec.

Όπως είναι γνωστό, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας Altec Συμμετοχών, κατέχει το σύνολο σχεδόν όλων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Αγορά, τα οποία κατέχουν και το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της εταιρείας. Το ασταθές και συνεχώς μεταβαλλόμενο Τραπεζικό περιβάλλον και οι αρνητικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά, δεν έδωσαν την ευκαιρία στους μετόχους-Τράπεζες να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις, οι οποίες θα είχαν οδηγήσει στην ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των εταιρειών του Ομίλου. Οι όποιες αποφάσεις αναμένονται το ταχύτερο δυνατό, μετά και την ολοκλήρωση των αναδιαρθρώσεων των Τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε αναμονή για την περίπτωση που υπάρξουν πρόσφορες συνθήκες για επιχειρηματική ανάπτυξη ενώ εξετάζονται διάφορα σενάρια εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και ανόρθωσης της εταιρείας στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον και στις παρούσες συνθήκες όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί. Μόλις η διοίκηση της εταιρείας καταλήξει στην πλέον ενδεδειγμένη πρόταση που θα αφορά στην πορεία της εταιρείας θα ενημερώσει σχετικά με νεότερη ανακοίνωσή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ