Στο … «κόκκινο» το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Στο … «κόκκινο» το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
Δυσκολίες αντιμετωπίζει το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας το οποίο καλείται μέχρι την 8η Ιουνίου να ολοκληρώσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

5 εκ Ευρώ περίπου προκειμένου να εξασφαλίσει ρευστότητα για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Η αύξηση αρχικά είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί την 8η Μαίου αλλά με απόφαση ΔΣ παρατάθηκε κατά ένα μήνα.
Τα αποτελέσματα της εταιρίας το 2013 δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά και μάλιστα πριν από το rebate και το clawback του ΕΟΠΥΥ το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας εμφάνισε τζίρο 10,2 εκ Ευρώ και ζημίες 5,08 εκ Ευρώ. Μετά όμως από την εφαρμογή του rebate και το clawback ο τζίρος υποχωρεί στα 7,8 εκ Ευρώ και η καθαρή ζημία υπολείπεται μόλις 1 εκ Ευρώ του τζίρου και διαμορφώνεται στα 6,8 εκ Ευρώ περίπου.
Όπως αναφέρει ο ορκωτός ελεγκτής στις οικονομικές καταστάσεις του 2013 συντρέχει η εφαρμογή του άρθρου 47 δηλαδή της υποχρεωτικής αύξησης κεφαλαίου αφού η καθαρή θέση της εταιρίας υποχώρησε κάτω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι αρνητικές. Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις της εταιρίας είναι 8,9 εκ Ευρώ βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες (δανεισμός) 30 εκ Ευρώ το μεγάλο μέρος των οποίων αποπληρώνεται μετά την πενταετία.
Η κατάσταση φυσικά το 2014 είναι πιο δύσκολη λόγω του rebate και clawback στον ΕΟΠΥΥ. Στην εταιρία πριν την αύξηση κεφαλαίου βασικός μέτοχος είναι η εισηγμένη ΙΑΣΩ με ποσοστό 51,69% ενώ οι θυγατρικές της εισηγμένες ΙΑΣΩ General και MEDSTEM ελέγχουν 13,42% και 10,75% αντίστοιχα με τα υπόλοιπα ποσοστά να βρίσκονται σε γιατρούς κυρίως συνεργάτες της Κλινικής. Μετά την αύξηση και εφ όσον δεν υπάρξουν άλλοι ενδιαφερόμενοι επενδυτές και καλυφθεί το σύνολο του ποσού από την εισηγμένη ΙΑΣΩ τότε το άμεσο ποσοστό της θα φτάσει το 66% και το συνολικό ποσοστό των εταιριών του ομίλου σε 83% με τα ποσοστά των ιατρών συνεργατών να περιορίζονται θεαματικά.
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ