Με το διεθνές πρότυπο PCI-DSS η airtickets.gr

Με το διεθνές πρότυπο PCI-DSS η airtickets.gr
Την υψηλότερη πιστοποίηση παγκοσμίως στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών πήρε η airtickets.gr.

Mέσω της επίσηµης πιστοποίησης της µε το διεθνές πρότυπο PCI-DSS, η airtickets.gr εφαρµόζει την προβλεπόµενη από το πρότυπο πολιτική «µέγιστης ασφάλειας» για τη διατήρηση ενός ασφαλούς δικτύου, η οποία αξιολογείται µε συνεχείς ελέγχους, ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο, ακόµα περισσότερο το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που παρείχε ήδη στους πελάτες της.

To PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο µε το οποίο πρέπει να συµµορφώνονται οργανισµοί οι οποίοι διαχειρίζονται, επεξεργάζονται ή µεταδίδουν δεδοµένα χρεωστικών ή/και πιστωτικών καρτών, είτε άµεσα είτε έµµεσα, ως πάροχοι υπηρεσιών.

Το πρότυπο αυτό έχει αναπτυχθεί από το PCI SSC (PCI Security Standards Council) το οποίο ιδρύθηκε από πέντε παγκόσµιους οργανισµούς καρτών, τους American Express, Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide και Visa International, µε σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδοµένων των κατόχων καρτών µέσω της ευρείας προώθησης και υιοθέτησης του.

Ορίζει συγκεκριµένες προδιαγραφές ασφαλείας µε τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται οι εµπορικές επιχειρήσεις που δέχονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν ή µεταδίδουν δεδοµένα καρτών πληρωµής.

Οι προδιαγραφές ασφαλείας του PCI-DSS αφορούν:

Τις διαδικασίες πληρωµής

Τα συστήµατα πληροφορικής και λογισµικού

Οτιδήποτε άλλο αξιοποιείται στην επεξεργασία, αποθήκευση ή µετάδοση δεδοµένων

Ο Δηµήτρης Κοντογεώργος, Διευθύνων Σύµβουλος της airtickets.gr® , δήλωσε : «Η πιστοποίηση μας με το πρότυπο ασφάλειας PCI –DSS αποδεικνύει έμπρακτα το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας που παρέχει η airtickets.gr® στους πελάτες της. Η πιστοποίηση αυτή, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση τους, θωρακίζοντας τις συναλλαγές τους».


Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργήθηκε από την ENCODE, που αποτελεί τη µεγαλύτερη και πλέον εξειδικευµένη εταιρεία στην Ελλάδα µε αποκλειστικό αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και διαχείρισης κινδύνου πληροφοριών, η οποία πρόσφατα εντάχθηκε στον διεθνή όµιλο Lysys. Στον κατάλογο των πελατών της, συγκαταλέγονται µεγάλες τράπεζες της Ευρώπης καιτης Μέσης Ανατολής καθώς και άλλες µεγάλες εταιρείες και
τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ