Βρήκαν tip για "ξέπλυμα" και έγιναν παγκόσμιοι

Βρήκαν tip για "ξέπλυμα" και έγιναν παγκόσμιοι
Σύμφωνα με το Διεθνές, το Κοινοτικό και το Εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο, το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελούν εγκληματικές πράξεις. Η νομοθεσία για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» προσδιορίζει καθήκοντα. Η συμμόρφωση με αυτά αποσκοπεί στην προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με τη θεμελίωση του γενικού πλαισίου για την αποτροπή του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Τι εννοοούμε όταν λέμε "Ξέπλυμα", την προσπάθεια προσώπων να προσδώσουν νομιμοφάνεια σε έσοδα που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
Η διαδικασία ξεπλύματος χρήματος ακολουθεί τρία βασικά στάδια
Αρχική επένδυση - Τοποθέτηση
Πρόκειται για την αρχική τοποθέτηση των χρημάτων, που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, με τη μορφή επενδύσεων σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα, όπως τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, ανταλλακτήρια συναλλάγματος κλπ.
Συναλλαγές - Τεχνικές διαστρωμάτωσης
Πρόκειται για τη πραγματοποίηση, με τα συγκεκριμένα κεφάλαια, πολλαπλών επικαλυπτόμενων συναλλαγών, με σκοπό την απόκρυψη της αρχικής πηγής προέλευσής τους.
Επανατοποθέτηση - Τεχνικές ενσωμάτωσης
Πρόκειται για την ενσωμάτωση αυτών των κεφαλαίων σε κλάδους νόμιμης οικονομικής δραστηριότητας.
Και τώρα στο διά ταύτα
Οι εγκληματικές οργανώσεις ξεπλένουν κάθε χρόνο περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια δολάρια σε αθλητικά στοιχήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή ένα τεράστιο ποσό που αντανακλά το μέγεθος της απειλής που συνιστά αυτός ο όγκος του παράνομου χρήματος για την έντιμη διεξαγωγή των αθλητικών γεγονότων, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Κέντρου για την Ασφάλεια στις Αθλητικές Δραστηριότητες (ICSS) και του Πανεπιστημίου Paris Ι της Σορβόνης.
"Η ταχεία ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς αθλητικών στοιχημάτων συμπίπτει με την αύξηση του κινδύνου διείσδυσης στα στοιχήματα αυτά εγκληματικών οργανώσεων και τεχνικών ξεπλύματος χρήματος", σύμφωνα με τον Κρις Ιτον, διευθυντή του ICSS, ανεξάρτητης μη κυβερνητικής οργάνωσης με έδρα τη Ντόχα.
To ICSS και το γαλλικό πανεπιστήμιο συνεργάσθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών για την σύνταξη της έκθεσης με θέμα την έντιμη διεξαγωγή αθλητικών διοργανώσεων ανά τον κόσμο, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Αποτιμώντας σε 140 δισεκατομμύρια δολάρια (110 δισεκατομμύρια ευρώ) τα ποσά που οι εγκληματικές οργανώσεις ξεπλένουν μέσω του αθλητικού στοιχήματος, η έκθεση αναφέρει ότι το 80% των αθλητικών στοιχημάτων είναι παράνομα.
"Η μετατροπή της διαδικασίας των στοιχημάτων, που έχει γίνει περισσότερο πολύπλοκη, όπως για παράδειγμα τα απευθείας στοιχήματα, που είναι περισσότερο ευάλωτα, σύμφωνα με την έρευνά μας, έχει καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη την ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων", σύμφωνα με τον Κρις Ιτον. Σε παγκόσμια κλίμακα, τα αθλητικά στοιχήματα, νόμιμα και παράνομα, αντιπροσωπεύουν 200 έως 500 δισεκατομμύρια ευρώ και από αυτά τα ποσά τουλάχιστον το 80% είναι παράνομο χρήμα.
Σε μόνη την Ασία συγκεντρώνεται το 53% της δραστηριότητας των παράνομων στοιχημάτων. Η Ευρώπη δεν εξαιρείται των κατηγοριών, ακόμη και αν αντιπροσωπεύει το 49% του συνόλου της νόμιμης αγοράς του αθλητικού στοιχήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ