Πώς θα συμμετάσχετε στην έρευνα για τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα

Πώς θα συμμετάσχετε στην έρευνα για τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα
Πανελλαδική έρευνα για το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Παρατηρητήριο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Στόχος είναι η ανάδειξη των προβλημάτων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην καθημερινή τους λειτουργία, καθώς και η καταγραφή του επιπέδου ποιότητας των προσφερόμενων δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Η έρευνα θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις στους παραπάνω τομείς μετά την δημοσίευση της 1ης Ετήσιας Έκθεσης του Παρατηρητηρίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον, η οποία επιδόθηκε στην Πολιτεία και έτυχε πολύ θετικής ανταπόκρισης.

Η έρευνα θα διεξαχθεί μέχρι και τη Δευτέρα 9 Ιουνίου και η συμπλήρωσή της πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παρατηρητηρίου.

Τα συμπεράσματα της πανελλαδικής έρευνας θα ανακοινωθούν, κατόπιν επεξεργασίας, στη διαδικτυακή πύλη του Παρατηρητηρίου και θα αξιοποιηθούν, μεταξύ άλλων, στην επόμενη Ετήσια Έκθεση του Παρατηρητηρίου για την κατάσταση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στην Ελλάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ