Μotor Oil:Ξεκινά την έκδοση ομολογιακού

Μotor Oil:Ξεκινά την έκδοση ομολογιακού
Την έναρξη της διαδικασίας προσφοράς 5ετούς ομολόγου ποσού 300 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Motor Oil.

Η εταιρία προτίθεται να αντλήσει συνολικό ποσό Ευρώ 300 εκατ. μέσω προσφοράς Ομολογιών (Senior Notes) πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου.
Εκδότης, σημειώνει η εταιρία, των Ομολογιών θα είναι η κατά 100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. εταιρία υπό την επωνυμία Motor Oil FINANCE PLC η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οι Ομολογίες θα φέρουν την εγγύηση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (the "Guarantor") ενώ έχει γίνει αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (Luxembourg Stock Exchange).
Το ύψος της έκδοσης καθώς και του επιτοκίου του τοκομεριδίου θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου υποβολής προσφορών (book building process) και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών τις προσεχείς ημέρες. Γενικός Συντονιστής (Global Coordinator) της έκδοσης είναι η HSBC Bank plc ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η HSBC Bank plc, η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχουν οριστεί διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ