Φρέσκο χρήμα 150 εκ Ευρώ στη Lamda Development

Φρέσκο χρήμα 150 εκ Ευρώ στη Lamda Development
Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι της ανακοίνωσης του ΤΑΙΠΕΔ για την κατακύρωση του Ελληνικού

η Lamda development ανακοίνωσε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της για την 29η Απριλίου 2014 με θέμα ημερησίας διάταξης την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150.000.000).
Η αύξηση θα γίνει και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλιών μετόχων αλλά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο ξένων επενδυτών με τους οποίους έχει ήδη συνάψει συνεργασίες όμιλος. Όπως ανακοίνωσε η Lamda με άντληση 150 εκ Ευρώ η Εταιρεία επιτυγχάνει τη σημαντική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και της ρευστότητάς της με σκοπό την ολοκλήρωση υφιστάμενων επενδυτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του ανεκμετάλλευτου τμήματος του κτιρίου IBC (πρώην Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης), τη συμμετοχή είτε σε νέα project ιδιωτικού χαρακτήρα είτε σε διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων καθώς και τη βέλτιστη διάρθρωση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Τέλος, μέρος των ως άνω πρόσθετων κεφαλαίων θα διατεθεί για επιμέρους έργα ανάπτυξης στο Ελληνικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ