Ηλεκτρονική: Γιάννης (Στρούτσης) κερνά και Γιάννης πίνει

Ηλεκτρονική: Γιάννης (Στρούτσης) κερνά και Γιάννης πίνει
Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις η Ηλεκτρονική Αθηνών προχώρησε στη μετατροπή

του συνόλου των 20.833.334 προνομιούχων μετοχών σε κοινές κατόπιν σχετικού αιτήματος των προνομιούχων μετόχων της και απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Οι προνομιούχοι μέτοχοι όμως είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρίας δηλαδή ο Ιωάννης Στρούτσης όπου πλέον έχει 20.833.334 μη εισηγμένες κοινές μετοχές ενώ το σύνολο των εισηγμένων μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε 5.750.000 είναι εισηγμένες. Τι σημαίνει αυτό;
Ότι η εταιρία πλέον ελέγχεται απόλυτα από το βασικό της μέτοχο ο οποίος πριν από λίγους μήνες προκειμένου να καλυφθεί η αρνητική καθαρή θέση της εταιρίας με τη δύναμη της πλειοψηφίας στην εισηγμένη η οποία έδωσε στον εαυτό του, τη δυνατότητα να καλύψει εξ ολοκλήρου την υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων άνευ ψήφου μετατρέψιμων σε κοινές έχοντας το δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν της εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων. Φυσικά χαμένοι είναι οι μέτοχοι της μειοψηφίας των οποίων το ποσοστό εξανεμίζεται. Μάλιστα ο κ. Στρούτσης μπορεί ακόμα να οδηγήσει και την εταιρία σε έξοδο από το ΧΑ πληρώνοντας ψιχία στους μετόχους της μειοψηφίας ή αν η εταιρία ορθοποδήσει να πουλήσει τις μετοχές του και να κερδίσει και πάλι σε βάρος της μειοψηφίας η οποία δεν είχε δικαίωμα να λάβει προνομιούχες.
Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 είχε ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης η οποία ανακλήθηκε.
Επίσης στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι ο κ. Στρούτσης έλαβε τα 20.833.334 νέων προνομιούχων μετοχών με τιμή €0,30 η κάθε μία. Αυτό αποτελεί στην ουσία συμψηφισμό των προκαταβολών έναντι μελλοντικών αυξήσεων που είχε βάλει ο κ. Στρούτσης τις προηγούμενες χρήσεις εκ των 750.000 Ευρώ το Ιούνιος 2012-Ιούνιος 2013.
Πέραν αυτών έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο βασικός μέτοχος εισπράττει ενοίκια κάθε χρόνο από την εταιρία του τα οποία στην τελευταία χρήση ήταν 196 χιλιάδες Ευρώ και στην προηγούμενη 380 χιλιάδες Ευρώ.
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ