Σημαντική βελτίωση μεγεθών πέτυχε η Ελτον στο 9μηνο

Σημαντική βελτίωση μεγεθών πέτυχε η Ελτον στο 9μηνο
Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρίας πέτυχε στο εννεάμηνο του 2013 η Έλτον.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της περιόδου 01/01/2013-30/09/2013 ανήλθε σε 77,14 εκατ. ευρώ από 670 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,13%. Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή των θυγατρικών εταιρειών στην αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, καθώς σημείωσαν πωλήσεις 21,45 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 23,04% έναντι των 17,43 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 55,69 εκατ. ευρώ από 49,57 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 12,35%.
Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 12,65 εκατ. ευρώ έναντι 11,51 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, αυξημένα κατά 9,98%, ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 9,33 εκατ. ευρώ έναντι 8,53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, αυξημένα κατά 9,35%. Το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου της περιόδου 01/01-30/09/2013 βρίσκεται στο 16,41% (έναντι 17,17% της αντίστοιχης περιόδου του 2012) και της εταιρίας στο 16,75% (έναντι 17,20% αντίστοιχης περιόδου του 2012).
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της περιόδου έφτασαν τα 5,93 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 21,48% έναντι των 4,88 εκατ. ευρώ αντίστοιχης της περιόδου 2012. Αύξηση κατά 21,36% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρίας που διαμορφώθηκαν την περίοδο 01/01-30/09/2013 σε 4,32 εκατ. ευρώ έναντι 3,56 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου ΕΛΤΟΝ ανήλθαν σε 5,28 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 21,63% έναντι των 4,34 εκατ. ευρώ της περιόδου 01/01-30/09/2012, ενώ της μητρικής ανήλθαν σε 3,82 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 23,40% από τα 3,10 εκατ. ευρώ της περιόδου 01/01-30/09/2012.
Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου για την περίοδο 01/01-30/9/2013 ανήλθαν σε 4,70 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 26,91% έναντι των 3,71 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας για την περίοδο 01/01-30/9/2013 ανήλθαν σε 3,48 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 29,83% έναντι των 2,68 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 3,57 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 20,85% έναντι των 2,95 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου 01/01-30/09/2013 της μητρικής παρουσίασαν αύξηση 23,99% και διαμορφώθηκαν στην περίοδο σε 2,57 εκατ. ευρώ έναντι 2,07 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Η άμεση ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 203% για τον όμιλο και 213% για την εταιρία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ