Στα 1,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Ιονική στο 9μηνο 2013

 Στα 1,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Ιονική στο 9μηνο 2013
Καθαρά κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις στο 9μηνο του 2013,  έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Ο κύκλος εργασιών της Ιονική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε 19,2 εκατ. ευρώ, έναντι 17,2 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Η Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Hilton Αθηνών για το οποίο έχει υπογραφεί με την ομώνυμη διεθνή εταιρία σύμβαση διαχειρίσεως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ