Πτώση 8% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Σεπτέμβριο

 Πτώση 8% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Σεπτέμβριο
Μείωση κατά 8% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Τον ίδιο μήνα οι νέες παραγγελίες παρουσίασαν υποχώρησαν κατά 0,9%.


Αναλυτικότερα η εξέλιξη του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος 2005=100,0, για το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:
Ο Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του µηνός Σεπτεµβρίου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Σεπτεµβρίου 2012, παρουσίασε µείωση κατά 8,0%, έναντι αύξησης 3,9% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
Ο µέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκαµήνου Οκτωβρίου 2012 - Σεπτεµβρίου 2013, σε σύγκριση µε τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεµβρίου 2012, παρουσίασε µείωση κατά 1,9%, έναντι αύξησης 1,0% που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

Πτώση για τις νέες παραγγελίες

Ο Γενικός ∆είκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του µηνός Σεπτεµβρίου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Σεπτεµβρίου 2012, παρουσίασε µείωση κατά 0,9%, έναντι µείωσης 11,0% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
Ο µέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκάµηνου Οκτωβρίου 2012 - Σεπτεµβρίου 2013, σε σύγκριση µε τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκάµηνου Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεµβρίου 2012, παρουσίασε µείωση κατά 3,9%, έναντι µείωσης 9,3% που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ