Στην τελική ευθεία οι διαγωνισμοί για τα απορρίμματα

 Στην τελική ευθεία οι διαγωνισμοί για τα απορρίμματα
Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαγωνισμοί για την διαχείριση απορριμμάτων σε Σέρρες και Θράκη.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο έργο διαχείρισης απορριμμάτων Σερρών, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και αποστάλθηκαν τα τεύχη υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών είναι στις 4 Δεκεμβρίου 2013.
Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού Σερρών για διάστημα 27 ετών.
Οι συμμετέχοντες στην τελική φάση του διαγωνισμού είναι οι:
• ARCHIRODON GROUP - INTRAKAT – ΕNVITEC
• ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ
• ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
• NOVAERA HELLAS
Επίσης στο έργο διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ξεκίνησε η πρώτη φάση με την υποβολή φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι στις 3 Δεκεμβρίου 2013.
Οι διαγωνισμοί είναι ανοικτοί σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων του έργου και της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, επιτρέποντας την επιλογή της βέλτιστης λύσης.
Βασικό κριτήριο επιλογής των αναδόχων θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων ενώ θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ για τη συγχρηματοδότηση του κόστους κατασκευής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ