Κομισιόν: Πράσινο φως στην εξαγορά της Enel Green Power Hellas από τη Macquarie

Κομισιόν: Πράσινο φως στην εξαγορά της Enel Green Power Hellas από τη Macquarie

Η συναλλαγή αφορά κυρίως την ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων και την παραγωγή και επακόλουθη πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Tον κοινό έλεγχο της Enel Green Power Hellas από τη Macquarie GIG Renewable Energy Fund 2 SCSp και την Enel Green Power ενέκρινε η Κομισιόν.

Η συναλλαγή αφορά κυρίως την ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων και την παραγωγή και επακόλουθη πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένης της περιορισμένης συνδυασμένης θέσης των εταιρειών στην αγορά που θα προκύψει από την προτεινόμενη συναλλαγή. Η συναλλαγή εξετάστηκε στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.

Υπενθυμίζεται πως το τίμημα για την εξαγορά του 50% της Enel Green Power Hellas από τη Macquarie ανήλθε στην περιοχή των 345 εκατ. ευρώ και η συνολική αξία επιχείρησης (full Enterprise Value) περίπου στα 980 εκατ. ευρώ.

Η EGPH μέχρι τον Ιούλιο διατηρούσε σε λειτουργία 59 έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 482 MW αιολικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και έξι φωτοβολταϊκά έργα υπό κατασκευή, συνολικής ισχύος 84 MW. Η EGPH αναπτύσσει επίσης ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων, παράλληλα με την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε καινοτόμες λύσεις όπως η αποθήκευση και τα υβριδικά έργα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ