Profile: Αύξηση 43% στα κέρδη μετά φόρων στο α΄ εξάμηνο

Profile: Αύξηση 43% στα κέρδη μετά φόρων στο α΄ εξάμηνο

H ρευστότητα του Ομίλου εξακολουθεί να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα

Αύξηση πωλήσεων κατά 23% και κερδοφορίας κατά 43% εμφάνισε ο όμιλος Profile το α’ εξάμηνο του 2023. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η εταιρεία παρουσιάζει νέες λύσεις και σημαντικές αναβαθμίσεις των υφιστάμενων, που οδηγούν σε ανάληψη νέων έργων και στη σταθερή προτίμηση των πελατών της.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ρrofile παρουσίασε αύξηση 23% και ανήλθε σε € 12,5 εκατ. έναντι € 10,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 3,1 εκατ. έναντι € 2,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022, αυξημένα κατά 17%, τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 27% σε € 1,8 εκατ. από € 1,4 εκατ., ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά 43% σε € 1,5 εκατ. από € 1,0 εκατ.

Σημειώνεται ότι τα αναμορφωμένα EBITDA του Ομίλου Ρrofile, χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων (όπως για παράδειγμα η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του Ομίλου), ανήλθαν σε € 3,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2023 από € 2,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και τα αναμορφωμένα Κέρδη μετά Φόρων (εξαιρουμένων των ως ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και των αποσβέσεων της αποτίμησης άυλων στοιχείων ενεργητικού των εξαγοραζόμενων εταιρειών), τα οποία ανήλθαν σε € 1,9 εκατ. από € 1,4 εκατ.

H ρευστότητα του Ομίλου εξακολουθεί να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του α’ εξαμήνου στα € 14,5 εκατ. Επιπλέον, ο Όμιλος Ρrofile διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με τον δείκτη δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 22% και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 1,7x, απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης. Κατά συνέπεια, διατηρεί τα εχέγγυα για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου, έναντι των προκλήσεων του ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος, αναφέρει η ανακοίνωση.

Σε λειτουργικό επίπεδο, τo α’ εξάμηνο του 2023, ο Όμιλος Ρrofile παρουσίασε δυναμική πορεία, επιτυγχάνοντας νέες συμφωνίες και σημαντικές επεκτάσεις με 24 οργανισμούς σε 12 χώρες, ενώ ταυτόχρονα έλαβε νέες διεθνείς διακρίσεις για τη λύση Investment Management (Axia) και τη λύση Digital Banking (Finuevo Digital) από την έγκριτη εταιρεία μελετών IBS Intelligence και από κλαδικά μέσα όπως το International Investor και το International Business Magazine.

Σε προϊοντικό επίπεδο, η πλατφόρμα Finuevo Suite, που παρουσιάστηκε το 2022, σημείωσε φέτος αξιόλογη εμπορική επιτυχία στο χώρο των εναλλακτικών ψηφιακών χρηματοοικονομικών οργανισμών, Fintechs αλλά και παραδοσιακών τραπεζών. Η ανωτέρω εναιία πλατφόρμα ενσωματώνει digital και core banking εφαρμογές «all-in-a-box», που την καθιστούν πλήρως ολοκληρωμένη τραπεζική λύση με πρωτοποριακό σύστημα ψηφιακής τραπεζικής κορυφαίας τεχνολογίας.

Επίσης, ο Όμιλος παρουσίασε στο α’ εξάμηνο του 2023 την αναβαθμισμένη έκδοση του Centevo Suite, της πλατφόρμας για την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών της αγοράς Asset Management & Funds Administration, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Σκανδιναβίας, που ενσωματώνει προηγμένη λειτουργικότητα και μια σειρά νέων δυνατοτήτων σε cloud υποδομές.

Ανακοινώθηκε επίσης η στρατηγική συνεργασία με την Amazon Web Services (AWS), κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο υπηρεσιών cloud, μέσω της οποίας προσφέρονται οι λύσεις του Ομίλου ως Software-as-a-Service (SaaS).

Όσον αφορά τη δραστηριότητα στον τομέα του Δημοσίου, υλοποιούνται απρόσκοπτα αναληφθέντα έργα με την ΑΑΔΕ, το Οικονομικό Επιμελητήριο, το ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης) του Υπουργείου Εργασίας, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, το Κτηματολόγιο, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ αναμένονται και νέα έργα, που εδραιώνουν τον Όμιλο Ρrofile ως σημαντικό τεχνολογικό εταίρο του Δημοσίου Τομέα.

«Η ισχυρή και υγιής οικονομική θέση του Ομίλου σε συνδυασμό με την ανάληψη και υλοποίηση μεγάλων έργων του Χρηματοοικονομικού κλάδου, αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου, επιτρέπουν την απρόσκοπτη υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου και προσφέρουν σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης μέσα σε ένα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ