BriQ Properties: Αυξημένα κέρδη και έσοδα από μισθώματα στο εξάμηνο

BriQ Properties: Αυξημένα κέρδη και έσοδα από μισθώματα στο εξάμηνο

H αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του Ομίλου αυξήθηκε σε 142,1 εκατ. ευρώ

Στα 4,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από μισθώματα της BriQ Properties το α’ εξάμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση 11% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του α’ εξαμήνου του 2022. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην μίσθωση της επέκτασης του πρώτου κτιρίου Logistics (ΚΑΔ 1) που βρίσκεται στο Logistics Park της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο, καθώς και στην ετήσια αναπροσαρμογή των υφιστάμενων μισθωτηρίων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου 2023 ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 3,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 11%.

Παράλληλα, η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του Ομίλου αυξήθηκε σε 142,1 εκατ. ευρώ έναντι 136,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2022. Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2023 η Εταιρεία πραγματοποίησε 3,4 εκατ. ευρώ επενδύσεις σε υπάρχοντα ακίνητα, ενώ τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ. Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 30.06.2023 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 50% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 27% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 3% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Συνοπτικά, η Εταιρεία, σε ενοποιημένο επίπεδο, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους κατέγραψε τα εξής οικονομικά μεγέθη:

  • Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 4,4 εκατ, ευρώ έναντι 4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 11%.
  • Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 16% και ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 3,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 20% και ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  • O εταιρικός φόρος επί της αξίας του χαρτοφυλακίου ανήλθε σε 311 χιλ. ευρώ έναντι 67 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω της σταδιακής αύξησης του επιτοκίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
  • Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11%.

(1) a) Δεν περιλαμβάνει κέρδη από την αναπροσαρμογή ακινήτων στην εύλογη αξία και κέρδη από πώληση ακινήτων, β) Περιλαμβάνει προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ ώστε να αντιστοιχεί στο 50% για την περίοδο εξαμήνου καθώς τα αποτελέσματα εξαμήνου έχουν επιβαρυνθεί με το 100% της ετήσιας πρόβλεψης ΕΝΦΙΑ, γ) Δεν περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα έξοδα συμβούλων τα οποία αφορούν την συναλλαγή με την ICI όπως δημοσιεύθηκε την 23.02.2023.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη και οι βασικοί δείκτες, σε ενοποιημένη βάση, περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες:

Την 27η Απριλίου 2023 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 3,7 εκατ. ευρώ ήτοι 0,1046 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό), από τα κέρδη της χρήσης 2022 και προηγούμενων ετών, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 5η Μαΐου 2023. Η καθαρή μερισματική απόδοση ανήλθε σε 5,3% με βάση την τιμή μετοχής την ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων (record date).

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα. Άννα Αποστολίδου, δήλωσε ότι «ο κύριος στόχος της Εταιρείας για το 2024 είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. όπως δημοσιεύθηκε την 23.02.2023. Η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της με την προσθήκη δεύτερου κτιρίου αποθήκευσης και διανομής (ΚΑΔ 2) επιφάνειας 19.236 τ.μ. στο Logistics Park του Ασπρόπυργου, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στο 3ο τρίμηνο του 2024, την επέκταση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Πάρο και την κατασκευή ενός νέου ακινήτου γραφείων επιφάνειας 2.424 τ.μ. με πιστοποίηση LEED επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 42 στην Καλλιθέα. Παράλληλα, προσπαθούμε να διαχειριστούμε ορθά την μεγάλη αύξηση των επιτοκίων δανεισμού που μειώνει την τελική απόδοση των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ