Τέρνα Ενεργειακή: Στα 43,3 εκατ. ευρώ τα EBITDA το πρώτο τρίμηνο - Προσδοκίες για αύξηση εσόδων

Τέρνα Ενεργειακή: Στα 43,3 εκατ. ευρώ τα EBITDA το πρώτο τρίμηνο - Προσδοκίες για αύξηση εσόδων

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο του 2023.

Η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου αυξήθηκε σε 1.141 MW στα μέσα Μαΐου, συμπεριλαμβάνοντας πλέον 235 MW που έχουν ανεγερθεί από τα νέα αιολικά πάρκα στην Εύβοια από την αρχή του έτους, έναντι συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 906 MW στο τέλος του 2022 (περιλαμβάνοντας 10 MW από τα νέα αιολικά πάρκα). Πιο συγκεκριμένα μέχρι αυτή την στιγμή (τέλος-Μαΐου) έχει ανεγερθεί το 74% περίπου της συνολικής δυναμικότητας του έργου, με την ολοκλήρωσή του (330 MW) να αναμένεται μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους. Ακόμα προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του έργου της αντλησοταμίευσης στην Αμφιλοχία (680 MW), ενώ σημαντική ισχύς νέων έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (κυρίως φωτοβολταϊκών) είναι έτοιμα προς κατασκευή. Ως αποτέλεσμα η συνολική ισχύς έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ξεπερνάει τα 2.000 MW τη συγκεκριμένη περίοδο. Με τα έσοδα που θα αρχίσουν σταδιακά να συνεισφέρουν οι νέες επενδύσεις από το 2023 θα συμβάλλουν στην περαιτέρω μακροχρόνια ανάπτυξη της κερδοφορίας.

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 χαρακτηρίστηκε από αδύναμες ανεμολογικές συνθήκες έναντι μιας πολύ ισχυρής περιόδου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022. Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής φόρτισης του συνολικού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 32,5% έναντι 36,5% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 με συνέπεια τη μείωση της παραγωγής κατά 10,5%. Οι αδύναμες ανεμολογικές συνθήκες που παρατηρήθηκαν (έναντι των πολύ ενισχυμένων κατά το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους) είναι συμβατές με τη στοχαστικότατα που διέπει την παραγωγή από αιολικά πάρκα και λαμβάνεται υπόψιν σε κάθε μοντέλο πρόβλεψης, χωρίς να επηρεάζει τη μακροχρόνια απόδοση των έργων. Σημειώνεται, επίσης, η θετική επίδραση στη διαθεσιμότητα των έργων από τις νέες διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης που υλοποιεί από το 2022 ο Όμιλος.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 73,9 εκατ. ευρώ έναντι 81,8 εκατ. ευρώ το 2022. Μικρή επίπτωση στα έσοδα είχε επίσης και η επιβολή πλαφόν στην τιμή πώλησης από χαρτοφυλάκια έργων ανανεώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των έργων με συμβάσεις FiT/FiP) από τον Ιούλιο του 2022. Στον αντίποδα, θετική συνεισφορά είχε η σταδιακή αύξηση των εσόδων από τη διαχείριση απορριμμάτων σε συνέχεια της έναρξης λειτουργίας του έργου στην Πελοπόννησο. Σημειώνεται ότι τα έσοδα του Ομίλου αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά και για μακροχρόνιο διάστημα με την έναρξη λειτουργίας των νέων αιολικών πάρκων εντός του 2023.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) για το Α’ Τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 43,3 εκατ. ευρώ έναντι 51,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ως συνέπεια κυρίως των χαμηλότερων εσόδων αλλά και ασφαλιστικών αποζημιώσεων που είχαν ληφθεί κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι σε προσαρμοσμένη βάση η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) κατά το Α’ Τρίμηνο του 2022 είχε επιβαρυνθεί με πρόβλεψη (μη-ταμειακή) 7,2 εκατ. ευρώ σχετιζόμενη με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 22,4 εκατ. ευρώ έναντι 33,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους επηρεασμένα επίσης από αυξημένες αποσβέσεις λόγω των νέων έργων.

Τα καθαρά κέρδη στο τέλος του Α’ Τριμήνου του 2023 διαμορφώθηκαν σε 17,5 εκατ. ευρώ έναντι 24,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο (31,8 εκατ. ευρώ σε προσαρμοσμένη βάση).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 706,1 εκατ. ευρώ (έναντι 669,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022) σε συνέχεια των επενδύσεων για νέα έργα. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και ανήλθαν σε 474,8 εκατ. ευρώ (έναντι 391,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022) διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εκτέλεση του επενδυτικού πλάνου.

Ο συντελεστής μόχλευσης (net debt/adj. EBITDA) στο πρώτο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκε σε 4.7x έναντι 4.1x κατά το τέλος του 2022 σε συνέχεια των επενδύσεων, καθώς δεν περιλαμβάνεται ακόμα η κερδοφορία των νέων αιολικών πάρκων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ