Παραμένει ελκυστική η επένδυση στα φωτοβολταϊκά - Δείτε τα νέα δεδομένα

Παραμένει ελκυστική η επένδυση στα φωτοβολταϊκά - Δείτε τα νέα δεδομένα
Πριν από 15 ημέρες –συγκεκριμένα στις 18 Ιανουαρίου- το fpress.gr μετέδιδε την πληροφορία ότι επίκειται μείωση στις εγγυημένες τιμές πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγουν τα φωτοβολταϊκά. Δυστυχώς για τους ενδιαφερόμενους η πληροφορία επιβεβαιώθηκε. Τι άλλαξε όμως στην πράξη; Συμφέρει τώρα να βάλουμε panels στην ταράτσα ή τη στέγη μας. Δείτε το... business plan με τα νέα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε –όπως και στις 18 Ιανουαρίου- ως βάση υπολογισμών, την προσφορά εταιρείας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε ταράτσα ονομαστικής ισχύος 8 kWp (σ.σ η μέγιστη ισχύς που επιτρέπεται να βάλουμε στα νοικοκυριά μας είναι 10 kWp). Αυτό το σύστημα, μπορεί να παράγει περίπου 10.640 κιλοβατώρες σε ετήσια βάση. Για το 2012, η τιμή πώλησης της κάθε κιλοβατώρας στο σύστημα ενώ αρχικά είχε οριστεί στα 0,5225 ευρώ τώρα έπεσε στα 0,495 ευρώ. Αυτή η τιμή θα διατηρηθεί μέχρι τον Αύγουστο και τότε θα υπάρξει περαιτέρω πτώση στα 0,47 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα γι' αυτούς που θα εγκαταστήσουν το συγκεκριμένο σύστημα μέχρι τον Αύγουστο, θα έχουν εξασφαλίσει ετήσιο μεικτό εισόδημα 5266,8 ευρώ.

Ας δούμε και το εισόδημα αν καθυστερήσετε να κάνετε την επένδυση.

1. Αν περάσει ο Αύγουστος και για το διάστημα έως τον Φεβρουάριο του 2013, το εισόδημα θα πέσει στα 5003 ευρώ

2. Αν περάσει και ο Φεβρουάριος του 2013 και για το διάστημα έως τον Αύγουστο του 2013, το εισόδημα θα πέσει στα 4753 ευρώ.

Ας πάρουμε το καλύτερο σενάριο υποθέτοντας ότι θα κάνετε την εγκατάσταση μέχρι τον Φεβρουάριο. Με βάση την προσφορά που έχει στα χέρια του το fpress.gr, το κόστος της επένδυσης διαμορφώνεται περίπου στις 22.000 ευρώ. Αν υποτεθεί ότι καλύψετε αυτή την επένδυση κατά 50% με ίδιους πόρους και κατά 50% με δάνειο (διάρκειας 80 μηνών και με επιτόκιο 9%) θα συμβούν τα εξής:

• Με τη συμφωνημένη τιμή πώλησης στα 0,495 ευρώ ανά Kwh, για τους πρώτους 80 μήνες και μέχρι να αποπληρωθεί το δάνειο, θα έχετε μηνιαίο εισόδημα 252,2 ευρώ. Το σύστημα θα αποδίδει κάθε μήνα 438,9 ευρώ. Από αυτά, τα 186,7 ευρώ θα πηγαίνουν στην τράπεζα για την καταβολή της δόσης. Μετά τους 80 μήνες, η μηνιαία απόδοση θα επανέλθει στα 438,9 ευρώ. Συνολικά στην 25ετία (τόσο διαρκεί η σύμβαση για την πώληση του ρεύματος) θα εισπράξετε 131.670 ευρώ. Αν αφαιρεθεί και το κόστος της επένδυσης καθώς και οι τόκοι του δανείου, θα εισπράξετε καθαρά 105.734 ευρώ ή περίπου 4.229 ευρώ ετησίως.

• Αν περιμένετε να περάσει και ο Αύγουστος, που σημαίνει η συμφωνημένη τιμή πώλησης θα διαμορφωθεί στα 0,47025 ευρώ ανά Kwh (που είναι και η τιμή που ισχύει για το 2012) τότε για τους πρώτους 80 μήνες και μέχρι να αποπληρωθεί το δάνειο, θα έχετε μηνιαίο εισόδημα 230,3 ευρώ. Το σύστημα θα αποδίδει κάθε μήνα 417 ευρώ. Από αυτά, τα 186,7 ευρώ θα πηγαίνουν στην τράπεζα για την καταβολή της δόσης. Μετά τους 80 μήνες, η μηνιαία απόδοση θα επανέλθει στα 417 ευρώ. Συνολικά στην 25ετία (όπως προαναφέρθηκε, τόσο διαρκεί η σύμβαση για την πώληση του ρεύματος) θα εισπράξετε 125086,5 ευρώ. Αν αφαιρεθεί και το κόστος της επένδυσης καθώς και οι τόκοι του δανείου, θα εισπράξετε καθαρά 99151 ευρώ ή περίπου 3996 ευρώ ετησίως.

Συμπέρασμα: η μείωση της τιμής είναι σημαντικό θέμα αλλά η επένδυση δεν έχασε τη λάμψη της. Διατηρείτε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα εισόδημα ύψους 4000 ευρώ με μια επένδυση της τάξεως των 22000 ευρώ. Υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν υπάρξουν δυσάρεστες εξελίξεις όπως η φορολόγηση του εισοδήματος ή η ταχύτερη αποκλιμάκωση της εγγυημένης τιμής στο μέλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ