ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 813 εκατ. ευρώ από 3μηνα έντοκα

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 813 εκατ. ευρώ από 3μηνα έντοκα
Το ποσό των 813 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,7%, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,3 φορές.